Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KARDAS"

Restrukturyzacja sektora stalowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w krajach byłego bloku komunistycznego Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonej po transformacji ustrojowej. Przytoczono przykłady restrukturyzacji hutnictwa światowego. Omówiono główne czynniki restrukturyzacji, zarówno w hutnictwie światowym, jak i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślono rolę Komisji Europejskiej w procesie restrukturyzacji hutnictwa w nowych krajach członkowskich. Szczególną uwagę zwrócono na wagę, jaką Komisja Europejska przywiązuje do równoważenia pomocy publicznej na restrukturyzację redukcją zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych netto. Results of restructuring of steel sector in East and Central Europe countries (belonged formerly to the communistic block) carried out after system transf[...]

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju za[...]

Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999÷2006

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podsumowanie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym ze szczególnym uwzględnieniem form i kosztów redukcji oraz zmian w organizacji i strukturze kadrowej. Obecny stan zatrudnienia ukształtował się w wyniku restrukturyzacji, która była prowadzona w dwóch etapach z wykorzystaniem: hutniczego Pakietu Socjalnego (hPS) w latach 1999÷2003 oraz hutniczego Pak[...]

 Strona 1