Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Cichocka"

Cukrzyca typu 2 Cz. I. Epidemia naszych czasów

Czytaj za darmo! »

Polska znajduje się wśród krajów, w których obserwuje się częste występowanie przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy typu 2. Zapobieganie i leczenie przewlekłych chorób niezakaźnych wynikających z nieprawidłowego żywienia i małej aktywności fizycznej jest obecnie jednym z głównych działań priorytetowych podejmowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także przez Unię Europejską. O wadze problemu świadczy także fakt, że na potrzebę podjęcia działań profilaktycznych na skalę ogólnoświatową wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia. Wyrazem tego jest - podjęta na 66. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2011 r. - rezolucja dotycząca konieczności profilaktyki i kontroli przewlekłych chorób niezakaźnych we wszystkich krajach na podstawie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia [17]. Rezolucja ONZ wskazuje na dużą rolę i odpowiedzialność rządów w zwalczaniu czynników ryzyka m.in. chorób sercowo- naczyniowych, cukrzycy typu 2 i nowotworów złośliwych. W kwietniu 2012 r. w Kopenhadze, podczas prezydencji Danii w Unii Europejskiej, odbyło się Europejskie Forum Cukrzycy, podczas którego eksperci, politycy, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele przemysłu i organizacji pozarządowych dyskutowali na temat praktycznych i konkretnych inicjatyw zmierzających do poprawy zapobiegania epidemii cukrzycy w Europie, wczesnego wykrywania tej choroby, a także leczenia i kontroli [14]. Istnieje ścisła zależność między zawartością w diecie określonych produktów spożywczych, proporcjami znajdujących się w nich składników pokarmowych a zdrowiem. Niewłaściwy wybór produktów spożywczych, czyli dieta z nadmiarem lub niedoborem określonych składników, może być przyczyną wielu chorób. Do głównych chorób spowodowanych niewłaściwym żywieniem i małą aktywnością fizyczną należą: choroby układu krążenia, nowotwory żywieniowozależne, otyłość, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca typu 2, osteoporoza, próchnica zębów, a t[...]

Cukrzyca typu 2 Cz. II. Produkty spożywcze wskazane w diecie

Czytaj za darmo! »

Dieta jest ważnym elementem leczenia osób z cukrzycą. Konieczność wyboru odpowiednich produktów spożywczych towarzyszy osobie z cukrzycą każdego dnia, przy każdym posiłku, przez całe życie. Prawidłowo zestawiony posiłek chorego na cukrzycę musi składać się z odpowiednich, właściwie skomponowanych produktów, poddanych stosownej obróbce termicznej. Gdy posiłek jest niewłaściwie skomponowany, już 1-2 h po posiłku stężenie glukozy we krwi u osoby z cukrzycą nadmiernie wzrasta (i mówimy wtedy o hiperglikemii) lub może nadmiernie obniżyć się (i wtedy mówimy o hipoglikemii, czyli niedocukrzeniu). Zarówno nadmiernie wysokie, jak i nadmiernie niskie stężenie glukozy we krwi jest szkodliwe dla zdrowia. Niewłaściwy wybór produktów spożywczych w diecie osoby z cukrzycą może też być przyczyną chorób, które pojawią się po kilku lub kilkunastu latach trwania choroby - mówimy wtedy o późnych powikłaniach cukrzycy. Przemysł spożywczy, prawie każda jego branża, może oferować produkty przyjazne diecie diabetyków. Zalecenia dotyczące wykrywania, profilaktyki i leczenia, w tym również leczenia dietetycznego, cukrzycy opracowują eksperci Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). W Polsce są one publikowane od 2005 r. i co roku są aktualizowane. Ostatnia nowelizacja nosi tytuł "Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013" [3] i została przygotowana przez zespół kilkudziesięciu wybitnych specjalistów ze wszystkich tych dziedzin, z którymi ma kontakt osoba z cukrzycą. Przewodniczącym Zespołu ds. Zaleceń 2013 jest prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W zaleceniach PTD podkreślono, że prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie w prewencji oraz leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Wszyscy pacjenci powinni być edukowani przez lekarzy, dietetyków, pielęgniarki diabetologiczne, edukatorów diabetologicznych, a edukacja dietetyczna i terapeutyczna powinna być prowadzona na każd[...]

Nadciśnienie tętnicze krwi problem społeczny XXI wieku DOI:10.15199/65.2017.11.7


  Polska należy do krajów o bardzo dużej częstotliwości występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym także nadciśnienia tętniczego krwi. Problem ten dotyczy tak wielu krajów i w tak dużej skali, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Health Organization) za jeden z głównych priorytetów uznała profilaktykę i odpowiednie leczenie przewlekłych chorób niezakaźnych wynikających z nieprawidłowego stylu życia, czyli nieodpowiedniego żywienia i małej aktywności fizycznej. Wynikiem tego stanowiska jest przygotowany i opublikowany przez WHO w 2004 r. dokument o nazwie "Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia" (Global strategy on diet, physical activity and health) [19]. WHO uzasadnia celowość opracowania tego dokumentu faktem, że choroby cywilizacyjne w skali światowej odpowiadają za prawie 60% wszystkich zgonów, czyli za 57 mln zgonów rocznie i za 47% całkowitej liczby zachorowań. Według WHO, do najważniejszych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych związanych z dietą i aktywnością fizyczną należą: wysokie stężenie cholesterolu we krwi, podwyższone ciśnienie krwi, małe spożycie warzyw i owoców, nadwaga i otyłość, mała aktywność fizyczna, a także palenie tytoniu. WHO wskazuje, że wpływ na zmniejszenie głównych czynników ryzyka tych chorób powinna mieć edukacja całego społeczeństwa oraz porady dla pacjentów. W dokumencie WHO podkreślono, że duże znaczenie w promowaniu zasad zdrowego żywienia, właściwego wyboru produktów spożywczych i zwiększenia aktywności fizycznej powinny mieć m.in.: zakłady przemysłu spożywczego, handel detaliczny, firmy cateringowe, firmy wytwarzające produkty dla sportowców, firmy reklamowe, organizacje zajmujące się rekreacją, firmy ubezpieczeniowe i banki, firmy farmaceutyczne oraz media. Aby nadać odpowiednią rangę omawianej problematyce, na 66. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2011 r. uchwalono rezolucję, w której wezwano rządy wszystkich krajów do pilnego [...]

Dieta DASH najlepsza dieta w nadciśnieniu DOI:10.15199/65.2018.11.8


  Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) podkreśla, że "postępowanie niefarmakologiczne (w tym m.in. dieta i dbałość o uzyskanie optymalnej masy ciała) jest nieodzownym elementem terapii nadciśnienia tętniczego i powinno zostać wdrożone na pierwszej wizycie lekarskiej u wszystkich chorych z podejrzeniem tej choroby, w tym również u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem. Dołączenie do diety leczenia farmakologicznego nie zwalnia pacjenta od przestrzegania prawidłowych zasad stylu życia. PTNT wskazuje, że modyfikacja stylu życia jest najskuteczniejszą metodą uniknięcia lub opóźnienia rozwoju nadciśnienia tętniczego. Ważne jest też skuteczne obniżenie ciśnienia, co zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza udaru mózgu, a także opóźnia progresję choroby nerek" [24]. Szczegółowe informacje na temat nadciśnienia, w tym jego klasyfikacja, podane są w "Przemyśle Spożywczym" 11/2017 [8]. Dieta jest nieodłącznym elementem leczenia nadciśnienia oraz zapobiegania mu. Stosowanie diety DASH, nawet w trakcie przyjmowania leków na nadciśnienie, zalecają zarówno polskie, europejskie, jak i amerykańskie medyczne towarzystwa naukowe zajmujące się nadciśnieniem. Za modelową dietę i najbardziej skuteczną w obniżaniu ciśnienia uznano dietę DASH, jako jedną z najlepiej poznanych i przebadanych diet w medycynie [1, 2, 6, 7]. Dietę DASH w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia rekomendują w najnowszych dokumentach takie towarzystwa jak: ??Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) w dokumencie: "Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2015 r. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego" [24]; ??Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) w dokumencie "Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę - 2017 r. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego" [31]; ??Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH, European Society of Hypertension) wraz z Europejskim Towarzystw[...]

 Strona 1