Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Alicja KOT-NIEWIADOMSKA"

Zakłady Metalurgiczne Trzebinia - kłopotliwa spuścizna historii


  Przeglądowe zdjęcie geochemiczne Polski, wykonane w latach 1990-1995, wykazało, że najpoważniejsze zanieczyszczenie środowiska występuje w regionie śląsko-krakowskim [2]. Dlatego właśnie tam rozpoczęto realizację szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska w skali 1:25000, dostarczającej informacji pomocnych w zarządzaniu środowiskiem i podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym. Prace nad mapą prowadzone są w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, pod kierownictwem dr hab. Anny Pasiecznej. Na przemysłowej mapie obszaru śląsko- krakowskiego wyraźnie zaznacza się Trzebinia. Miasto było do niedawna dużym ośrodkiem przemysłu górniczego i metalurgicznego, którego rozwój podyktowany był lokalną bazą surowcową. Zła koniunktura na rynku oraz wyczerpywanie się zasobów sprawiło, że kilka ważnych dla regionu zakładów postawiono w stan likwidacji, np. KWK Siersza, Zakłady Górnicze Trzebionka czy Zakłady Metalurgiczne Trzebinia. Historia tych ostatnich sięga XIX wieku, wtedy bowiem powstała fabryka pokryć dachowych, przekształcona wkrótce w Zakłady Metalurgiczne. Pierwsze prace metalurgiczne polegały na wytopie cynku. W następnych latach huta rozwinęła się do tego stopnia, że w 1914 roku uznana została za największą hutę cynku w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Później otwierano kolejne wydziały, w których wytwarzano wiele produktów, począwszy od kwasu siarkowego, przez blachy aluminiowe, m[...]

 Strona 1