Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Karol Borzuta"

Technologia i technika uboju bydła oraz zagrożenia bezpieczeństwa pracy

Czytaj za darmo! »

Przyjęcie i magazynowanie żywca Bydło dowozi się specjalistycznymi samochodami lub na przyczepach, przy czym czas przewozu nie może przekraczać ośmiu godzin. Kryteria transportu oraz wymagania dla środków transportu precyzuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, zmieniające Dyrektywy 64/43[...]

Dobrostan w obrocie żywcem rzeźnym oraz jego związek z jakością mięsa DOI:


  W publikacji omówiono dobrostan zwierząt w okresie poprzedzającym ubój oraz jego związek z jakością mięsa. Podano ważniejsze wymagania dobrostanu w obrocie żywcem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej. Omówiono dobrostan w poszczególnych fazach obrotu, tj. w czasie przygotowania żywca u producenta, podczas transportu, magazynowania, przepędu i ogłuszania zwierząt. Określono wpływ czynników środowiskowych przed ubojem na jakość mięsa.Powszechnie uważa się, że bardzo istotnym czynnikiem środowiskowym wpływającym na jakość pozyskiwanego mięsa jest obrót zwierząt rzeźnych, rozumiany jako zespół wielu czynników występujących w budynkach inwentarskich, w czasie transportu zwierząt i w zakładach mięsnych [9]. W tym czasie na zwierzęta oddziałują takie czynniki jak: zmęczenie, głód, pragnienie, światło słoneczne, hałas, warunki klimatyczne, złe traktowanie itp. Współczesne rasy świń charakteryzują się wysoką mięsnością i trudniej przystosowują się do nowych warunków środowiskowych. Przykładem może tu być wystąpienie u świń syndromu PSS, przejawiającego się osłabieniem mięśniowym, dreszczami, hipertermią, nadmiarem kwaśnych metabolicznych mleczanów we krwi oraz niewydolnością serca i układu krążenia, które często prowadzą do śmierci. Zjawisko to występuje częściej np. u rasy pietrain. Nieprawidłowo przeprowadzony obrót przedubojowy może doprowadzić do powstawania wad mięsa. Najczęściej występującymi wadami jest mięso typu PSE oraz DFD. Mięso DFD znacznie częściej występuje w wołowinie niż wieprzowinie, a główną przyczyną jego występowania są niewłaściwe warunki środowiskowe. Straty ekonomiczne powodowane pogorszeniem jakości mięsa są znaczne i wynoszą w przypadku żywca wieprzowego ok. 2,4% jego wartości [11]. Są to straty zaskakująco duże. Dlatego najwłaściwszym sposobem ich ograniczenia jest sterowanie jakością mięsa, począwszy od doboru zwierząt do rozrodu, poprzez właściwy odchów i tucz zwierząt rzeźnych, po[...]

 Strona 1  Następna strona »