Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Wiśniewski"

Przywództwo a poziom kultury bezpieczeństwa w firmie budowlanej DOI:

Czytaj za darmo! »

Kulturę przedsiębiorstwa buduje postępowanie jej liderów. To jak zachowują się sami i jakie zachowania tolerują - Dick Brown.Nawet najbardziej doświadczeni i wykwalifikowani inspektorzy BHP nie zmienią negatywnych zachowań, jeśli pracownicy nadzoru na budowach nie będą aktywnie zaangażowani wproces zmian. Skomplikowane struktury terenowe dużych firm budowlanych powodują, że przywództwo na poziomie zarządu jest [...]

ANALIZA PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO ODKUWEK OSIOWOSYMETRYCZNYCH ZE SPIEKANEJ STALI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę kucia w matrycach zamkniętych spiekanych stali otrzymanych na osnowie proszku Distaloy DC-1. Przeprowadzono badania na materiałach modelowych i na spiekanych stalach, które uzupełniono symulacją kompu-terową płynięcia materiału. W próbach na materiałach modelowych uzyskano jakościowy opis płynięcia materiału. W wy-niku przeprowadzonych badań wyznaczono doświadczaln[...]

 Strona 1