Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Urbanek-Szopa"

Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo - etap V DOI:


  Wnumerze czerwcowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (6/2019) został opublikowany artykuł "Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo" (str. 74 ÷ 75), w którym omówiono zasady wykonywania badań zanieczyszczeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). W tym artykule przedstawimy przykład badań szczegółowych. Ocenę stanu jakości gruntu prowadzi się w pięciu etapach: ● I - ustalenie przyczyny występowania potencjalnego zanieczyszczenia na badanym terenie; - II - ustalenie listy substancji, których występowanie w gruncie jest spodziewane; - III - zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych informacji istotnych do oceny zagrożenia zanieczyszczeniem; - IV- przeprowadzenie badań wstępnych; - V - przeprowadzenie badań szczegół[...]

 Strona 1