Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Płoński"

Wady okien, które w ujęciu norm nie są wadami

Czytaj za darmo! »

Różnice w kolorze drewna. Różnokolorowe zabarwienie drewna sosnowego (jasno/ /ciemnożółte, jasno/ciemnobrązowe) jest jego naturalną cechą. Drewno jasne - jasnożółte, ciemnożółte to biel, drewno ciemne - żółtobrązowe, brązowe to twardziel.Wpniu drzewa występują obydwa rodzaje drewna - twardziel jest rdzeniempnia, a biel stanowi część obwodową i w miarę wzrostu drzewa biel przechodzi stop[...]

Przykłady wad okien

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją zagadnień dotyczących "wad ukrytych" stolarki okiennej - z drewna, aluminiumi PVC, przedstawionych w poprzednich artykułach opublikowanych wmiesięczniku "Materiały Budowlane". Na licznych przykładach z laboratoryjnych badań stolarki przedstawiono i szczegółowo opisano przyczyny tych wad, ich wpływ na trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania okien. Bezspornie przyczyną większości wad powstałą z winy producentów stolarki są oszczędności materiałów, stosowanie substytutów zamiast materiałów oryginalnych, a także oszczędności w fazie produkcji. Są też wady wynikające z konstrukcji okien. Wielu producentów okien, reklamując swoje wyroby, zamieszcza informacje, że spełniają one "najostrzejsze wymagania norm polskich i zagranicznych", wy[...]

Wady montażu okien

Czytaj za darmo! »

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej zajmuje się badaniami stolarki, sporządza opinie i ekspertyzy, a niejednokrotnie proszeni jesteśmy również o sporządzenie ekspertyz technicznych okienwbudowanych przy odbiorze budynków, ocenę nieprawidłowegomontażu, czy zakresu uszkodzeń w wyniku wadliwych prac budowlanych.na budowie Wysokiej klasy stolarkę z aprobatą techniczną i potwierdzeniembadaniami na zgodność z PN-EN 14351-1:2006 przez niedbałe prace budowlane doprowadzono do stanu pokazanego na fotografiach 1 ÷ 13. Okazało się, że magazyn okien był "pod chmurką". Wiatr pozrywał folię, deszcz padał na okna, które stały w wodzie (fotografia 1). Okna owinięte w zmoczony (od opadów) papier pakowymiały już przed zabudowaniemodparzony lakier,miejsca[...]

Wady ukryte okien z PVC

Czytaj za darmo! »

Zdoświadczeń Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej, a więc wykonanych ekspertyz i opinii oraz badań okien z PVC wynika, że tego typu stolarka może mieć różne wady ukryte, niewidoczne w początkowym okresie użytkowania, a objawiające się obniżeniem, a nawet utratą funkcjonalności dopiero po pewnym czasie. Ścianki kształtowników powinny być równe, proste i o jednakowej grubości. Ma to istotny wpływ na jakość i trwałość okien, gdyż stalowe profile usztywniającemuszą być osadzone na "sztywno" bez możliwości przemieszczania się (skręcania, przesuwania). Szerokość komór kształtowników powinna wynosić co najmniej 5 mm. W przeciwnym wypadku nie poprawiają one izolacyjności cieplnej, a ponadto utrudnione jest odprowadzanie wody opadowej. Na f[...]

Nowoczesna stolarka stare i nowe problemy


  W2007 r. na łamach miesięcznika "Materiały Budowlane" omówiłem zagadnienia dotyczące nowoczesnej na tamten okres stolarki okiennej, dylematy inwestorów związane z jej wyboremi zakupemz powodu niesłychanie różnorodnej oferty asortymentowej (kilkadziesiąt systemów okien z PVC; kilkanaście z aluminium; okna z drewna; okna białe, kolorowe, sosnowe, meranti, eukaliptus, aluminiowe itp. itd.). W ostatnich latach dokonaliśmy "cywilizacyjnego skoku", który trwa nadal, chociaż oferta asortymentowa nie jest już tak bogata. Z kilkudziesięciu systemów okien PVC pozostało może kilkanaście, podobnie jest w przypadku systemów aluminiowych i drewnianych. Wiele firm zakończyło działalność. Wprowadzone jednak zostały nowe, nie tylko z nazwy, nieznane wcześniej rozwiązania. Które z nich się przyjmą, a które odpadną - trudno powiedzieć. Zweryfikuje to rynek, konsument, czas, zapotrzebowanie inwestorów, tym bardziej że okna - owszem - są coraz bardziej nowoczesne, ale jednocześnie coraz bardziej skomplikowane technologicznie. Jednocześnie zwiększają się problemy z ich stosowaniem,montażem, użytkowaniem, konserwacją. Stare problemy pozostały, a także pojawiły się nowe, co więcej - o wielu z nich jeszcze nic nie wiemy - z racji zastosowania nowoczesnych materiałów. W artykule zaprezentuję i ocenię, na podstawie wyników ekspertyz przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej, wybrane, dostępne w Polsce nowe rozwiązania stolarki okiennej. Niewątpliwie ocena jest ograniczona, gdyż w przypadku wielu nowości nie ma badań, a jeśli są, to w ograniczonymzakresie. Ponadto jeżeli są badania, to wady tej nowoczesnej stolarki mogą pojawić się dopiero po pewnym czasie, gdy zadziała temperatura, wilgotność, użytkownik, itp. Wprowadzanie nowości zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nadmienię, że od czasu, kiedy nie są wydawane aprobaty techniczne, oceny jakości i przydatności wprowadzanych nowinek praktycznie się nie wykonuje. Prowadz[...]

Wpływ zmiennych warunków klimatycznych na właściwości funkcjonalno-użytkowe okien


  Wdotychczasowych kryteriach oceny stolarki okiennej nie ma odniesienia do wpływu klimatu na jej właściwości funkcjonalno-użytkowe, przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, zachowanie kształtu i wymiarów, trwałość, w tym trwałość powłok lakierowych. Zazwyczaj klimat oddziałuje na okna (inne materiały budowlane również) w długimokresie i skutki działania mogą się objawiać dopiero po pewnym czasie. Dobrze wiemy, jak niekorzystnie działa na okna silnie operujące słońce, silny mróz, wyroszenia wilgoci, zamarzająca woda. W artykule zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej badań klimatycznych okien i wpływu warunków atmosferycznych na właściwości funkcjonalno- użytkowe, wymagania oraz wytyczne oceny i stosowania tych wyrobów. Przeprowadzone badania klimatyczne umożliwiły też ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań materiałowo- konstrukcyjnych. Oceniono okna z drewna meranti i sosny, okna z PVC (tradycyjne z usztywnieniami), okna aluminiowe i okna drewniane z aluminiowymi osłonami. Okna nowej generacji, np. z PVC bez usztywnień, czy wypełnione pianką PU, z usztywnieniami zmodyfikowanymi, z wklejanymi szybami, okna z egzotycznych gatunków nie były przedmiotembadań, gdyż ich twórcy nie są zainteresowani takimsprawdzeniem. Dopiero praktyka je zweryfikuje. Trochę to potrwa i być może okaże się, że okna trzeba będzie wymienić.Winteresie inwestorów i nabywców jest, by nie kupować niesprawdzonych wyrobów, gdyż koszty ich wymiany spadną na nabywcę. W przypadku badań klimatycznych obowiązuje PN-ENV:13420:2006 Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - uwzględniają postanowienia tej normy i normy wyrobu PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Metody[...]

Problemy trójwarstwowego montażu okien


  Przedstawione zagadnienia stanowią kontynuację moich rozważań o jakości i trwałości nowoczesnej stolarki, trendach w jej rozwoju, badaniach i wynikach tych badań, wadach produkcji, wadach montażu, ukrytych wadach technologicznych. Ten artykuł jest poświęcony trójwarstwowemu montażowi okien. Okazja ku temu jest odpowiednia, ponieważ we wrześniu br. odbył się pierwszy ogólnopolski turniej "Mistrzowie montażu", podczas którego rywalizowano, montując okna w warstwie ocieplenia, a niemal jednocześnie taki nowoczesny, jednak nieprawidłowy, montaż mogłem ocenić na jednej z odwiedzonych niedawno budów.Odbył się on w Kazimierzu nad Wisłą podczas pikniku branżowego, który był przykładem, jak łączyć przyjemne z pożytecznym. Przy dźwiękach muzyki i zapachu z grilla zarówno mój Szef Pan dr inż. Paweł Sulik, kolega z pracy i współpracownik mgr inż. Krzysztof Mateja, ja, jak też redakcja "Materiałów Budowlanych", mieliśmy okazję obejrzeć na własne oczy, jak wygląda nowoczesny montaż, nowoczesne materiały do montażu, profesjonalne ekipy. Pracę ekip montażowych oceniała Komisja Ekspertów złożona ze specjalistów z Instytutu Techniki Budowlanej. Zwycięzcą okazała się ekipa montażowa firmy Kristech z Inowrocławia, choć tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Muszę przyznać[...]

Wady oszkleń i ich przyczyny


  W artykule przedstawię najbardziej charakterystyczne i powszechne błędy projektowania, wykonania,montażu, uszczelnienia oraz doborumateriałów składowych oszkleń m.in. w świetlikach dachowych, ścianach osłonowych, przeszklonych fasadach na podstawie wielu ekspertyz i opinii technicznych.Materiał jest bardzo różnorodny i tak obszerny, że jego prezentacja zapewne nie skończy się na jednym artykule. Świetliki dachowe Sprawa dotyczy przeciekających świetlików wbudowanych na ostatniej kondygnacji reprezentacyjnego apartamentowca. Jest o tyle poważna, że świetlików jest aż 12 sztuk i przeciekają wszystkie. Pierwszą przyczyną jest niewłaściwy projekt,wktórymnie uwzględnionowymaganych, minimalnych spadków przeszkleń dachu oraz możliwości spływania wody z powierzchni szyb. Woda stoi więc w kwaterach przeszkleń, pozostawia brudne ślady (fotografia 1) i wcieka w konstrukcję.Projekt zakładał spadek połaci dachowych 2%, awprzypadku rozwiązań z zastosowaniemlistew dociskowych szyby wymagany jest spadek co najmniej 20°, tj. ok. 30%. Wykonana konstrukcja jestwięc niewłaściwa z uwagi na zbytmały spadek, a ponadto zastosowanowniej nieodpowiednie listwymaskujące. Mają one wysokość 15 mm i proste krawędzie, co uniemożliwia spływ wody. Błędem było pozostawienie w stykach listew wolnych miejsc, tzw. przepływek do odprowadzaniawody z powierzchni szyb.Nie zdaje to egzaminu.Woda nie odpływa, gdyż dach ma za małe spadki, a ponadto niektóre przepływki są niedrożne (zatkane nawianym brudem, mułem, piaskiem). Otwarte końce listew nie są uszczelnione masą uszczelniającą i woda wcieka jeszcze pod listwy maskujące. Przepływy wody blokują też "garby" naklejonej taśmy uszczelniającej wystające nad powierzchnię szyb. Wskutek przecieków w pomieszczeniach przeszklonych świetlikami występują zawilgocenia ścian nośnych, przecieki przez dachy i przez połączenia elementów konstrukcyjnych. Stwierdzono też pękanie klejonych szyb wewnętrznych przeszkleń dachowych. [...]

Kierunki rozwoju okien i drzwi z PVC


  Producenci systemów okiennych od lat poszukują rozwiązań pozwalających na uzyskanie jak najlepszych parametrów wytrzymałościowo-funkcjonalnych, uatrakcyjnienie oferty, przy jednoczesnej racjonalizacji produkcji okien (obniżenie kosztów). Szczególnie w produkcji profili okiennych bardzo ważne jest zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła. Sposób najbardziej powszechny w przypadku profili z PVC, to zwiększenie liczby komór, ale ma to pewne granice. 85 mm - nowy wymiary energooszczędności Komory w profilach okiennychmuszą mieć minimalną szerokość ok. 5 mm, a więc w profilach szerokości 60 mm byłymaksymalnie 4 komory. Przy zwiększeniu szerokości do 70 mm, następnie 80mmi nawet 90mm, liczba komór zwiększyła się do magicznej liczby 9. Każde dodanie komory jest coraz droższe, a efekty coraz mniejsze. W przypadku coraz szerszych profili trzeba było zużyć więcej PVC, a ponadto pojawiły się nieznane kiedyś problemy, jak wypaczanie tak szerokich profili od temperatury. Z uwagi nawymuszoną oszczędność surowca pocieniono więc ścianki zewnętrzne z 3,3 mm do 2,5 mm, a nawet są takie profile, w których grubość ścianek wynosi zaledwie 2 mm! Zwiększenie szerokości kształtowników o 35% i podwojenie liczby komór przyniosło istotne rezultaty.Współczynnik przenikania ciepła został obniżony aż o 0,4 W/(m2 - K) i w zasadzie był to koniec zysków. Choć wyścig trwał nadal i wydawało się, że szerokość profili powyżej 90 mm, do której doszli niektórzy producenci, umożliwi uzyskanie najlepszych wyników, to obecnie widać, że były to działania nieco na wyr[...]

Trendy rozwoju okien drewnianych


  Oknami, które cieszą się wśród inwestorów coraz większymzainteresowaniem, są tzw. okna pasywne, drewniane i drewniano-aluminiowe. Charakteryzują się one współczynnikiem przenikania ciepłamniejszymod 0,8W/m2K. Tak naprawdę są to typowe konstrukcje, znane od lat, a ich "pasywność" uzyskano głównie dzięki szybomzespolonym.Współczynnik przenikania ciepła zwykłej jednokomorowej szyby zespolonej, wypełnionej powietrzemwynosił zaledwie 2,9 - 3,0W/m2K. Zastosowanie argonu poprawiło tę wartość jedynie o 0,2 - 0,3W/m2K. Dopierowspółczesnewarstwy niskoemisyjne (wiele różnychwarstw tlenków) doprowadziły do współczynnika 0,8 - 0,6 W/m2K (szyby dwukomorowe), a gazy ciężkie, jak krypton, ksenon, pozwalają na uzyskanie współczynnika 0,6W/m2K (ich koszt jest jednak nieadekwatny do zysków). Najnowszym rozwiązaniem są profile drewniane, w których zastosowano wkładki izolacyjne. Ale na razie są to tylko próby. Podstawowy profil ma wymiary 68 x 80 mm i jest wykonany z drewna klejonego trójwarstwowo (sosna, dąb, modrzew, jesion i gatunki egzotyczne: meranti, eukaliptus, majau, palapi, sipo, matoa itp.). Okna pokryte są akrylowymi farbami wodorozcieńczalnymi i wyposażone w okucia obwiedniowe, podnośniki skrzydła, zaczepy antywłamaniowe, hamulce rozwarcia, bezpieczniki uchylenia, rozszczelnienie, blokady klamki, termookapniki, szklenie suche, tj. uszczelka + silikon lub silikon z dwóch stron, uszczelka pojedyncza, szyby jedno- i dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,9 ÷ 0,7 W/m2K. Dodatkowo zestaw trzech uszczelek z trwałego elastycznego tworzywa podwyższa szczelność okna. Profile o większym przekroju - 88 x 80 mm i 92 x 80 mm, klejone z czterech warstw, powodują większe zużycie drewna, natomiast efekty są głównie marketingowe, gdyż okna z ramami grubości 88 mm mają Uw = 0,74W/m2K (oszklenie szybami zespolo[...]

 Strona 1  Następna strona »