Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Januszewska"

KONCEPCJA SYSTEMU R-MODE BALTIC Z WYKORZYSTANIEM STACJI BAZOWYCH AIS DOI:10.15199/59.2019.6.27


  1. WSTĘP W dzisiejszych czasach usługi lokalizacji, nawigacji oraz dystrybucji czasu są wykorzystywane powszechnie w bardzo wielu dziedzinach. Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie wielu branży przemysłu pozbawionych dostępu do tych informacji. Szczególnie w zastosowaniach morskich informacje o lokalizacji są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z tego powodu opieranie systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na morzu jedynie na systemach satelitarnych stanowi pewne zagrożenie. Rozwiązaniem tego problemu może być system budowany w ramach projektu "Ranging Mode for the Baltic Sea" [5] (akronim R-Mode Baltic) współfinansowanego z Programu Interreg V Baltic Sea Region. Jest on realizowany w konsorcjum dwunastu partnerów z regionu Morza Bałtyckiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie, a następnie demonstracja możliwości nowego systemu na potrzeby sektora PNT (positioning, navigation, timing) w warunkach morskich. System ten w założeniu ma stanowić rezerwę (backup) względem klasycznych systemów GNSS (np. GPS, GLONASS, GALILEO). Ponadto w projekcie na Morzu Bałtyckim zostanie stworzony pierwszy lokalny obszar testowy na potrzeby przedmiotowego systemu. Należy zwrócić uwagę, że systemy GNSS są wysoce wrażliwe na jamming i inne zakłócenia, a ponadto na tę chwilę nie istnieje system, który mógłby zapewnić wiarygodne wyznaczanie pozycji w przypadku czasowej niedostępności systemów GNSS. W projekcie R-Mode Instytut Łączności (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku) realizuje między innymi zadania związane z opracowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) na potrzeby nowego systemu nawigacji, a także jest zaangażowany w szereg badań symulacyjnych oraz pomiarów realizowanych na obszarze Morza Bałtyckiego. 2. KONCEPCJA SYSTEMU R-MODE NA BAZIE AIS Jednym z podstawowych założeń systemu R-Mode jest wykorzystanie systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS). Na wyznaczonym w ramach[...]

 Strona 1