Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA RAFALSKA-ŁASOCHA"

Aktywowane termicznie hydrotalkity w roli katalizatorów rozkładu podtlenku azotu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości modyfikacji struktury hydrotalkitowej przez wprowadzanie do warstw brucytopodobnych materiału różnych kationów metali przejściowych (Cu2+, Co2+, Ni2+, Fe3+) oraz przez wymianę anionów międzywarstwowych na polioksoaniony V (V10O28 6-), Cr (Cr2O7 2-), Mo (Mo7O24 6-) lub W (W7O24 6-). Strukturę otrzymanych preparatów przebadano metodą proszkowej dyfrakcji rentgeno[...]

 Strona 1