Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Osmólski"

Chłodnicze agregaty skraplające - nowe wymagania DOI:10.15199/8.2019.5.2


  Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. EKOPROJEKT oznacza "uwzględnianie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności PWE (Produktu Wykorzystującego Energię) podczas jego całego cyklu życia". Dyrektywa odnosi się bezpośrednio do Państw, natomiast akty wykonawcze - rozporządzenia odnoszą się również do przedsiębiorstw. W praktyce - urządzenia wykorzystujące energię, które są dopuszczone do użytku lub wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać ściśle określone wymogi określone przez rozporządzenia. Zapisy rozporządzeń są często uzupełniane zharmonizowanymi normami, które zostały przyjęte przez CENELEC oraz CEN czyli europejskie instytucje normalizacyjne. Normy publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ekoprojekt dzieli "Produkty Wykorzystujące Energię" na: ??ENER (Energy) - 38 grup (zwanych LOT’ami), ??ENTR (Enterprise) - 10 grup (również zwanych LOT’ami). Dla branży HVACR najważniejszymi grupami są: ??ENER LOT 10 Klimatyzatory pokojowe, ??ENER LOT 10 Wentylatory komfortu, ??ENER LOT 10 Wentylacja mieszkaniowa, ??ENER LOT 11 Silniki elektryczne, ??ENER LOT 11 Wentylatory, ??ENER LOT 11 Pompy wodne, ??ENER LOT 12 Komercyjne chłodziarki i zamrażarki, ??ENER LOT 13 Chłodziarki i zamrażarki do użytku domowego, ??ENER LOT 20 Urządzenia do miejscowego ogrzewania pomieszczeń,, ??ENER LOT 21 Lokalne podgrzewacze powietrza (w tym chillery, klimatyzatory i fancoile), ??ENER LOT 31 Sprężarki, ??ENTR LOT 1 Szafy chłodnicze lub mroźnicze, schładzarki lub zamrażarki szokowe urządzenia skraplające i agregatów do oziębiania cieczy, ??ENTR LOT 6 Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne. Najważniejszymi dokumentami regulującymi zgodność agregatów skraplających z Ekoprojektem jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 roku oraz norma PN-EN13215:2017-02 Ziębnicze zespoły skrapl[...]

 Strona 1