Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JACEK WOJUTYŃSKI"

Metoda wyznaczania grubości włókniny z grawitacyjnym obciążaniem próbek

Czytaj za darmo! »

1. Wymagania obowiązującej normy na pomiar grubości włókninJednym z mierzalnych parametrów wyrobów tekstylnych jest ich grubość. Wyznaczanie tego parametru jest znormalizowane i różne w zależności od rodzaju wyrobu, którym może być tkanina, dzianina lub włóknina. Włókniny należą do wyrobów, które w zależności od przeznaczenia mogą - w zależności od nacisku - być bardziej lub mniej podatne na zmia[...]

Zastosowanie logiki rozmytej do komputerowego wspomagania projektowania procesów cieplno-chemicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę budowy modeli rozmytych, wykorzystywanych do prognozowania (predykcji) właściwości eksploatacyjnych warstw wierzchnich za pomocą autorskiego systemu ekspertowego, przeznaczonego do komputerowego wspomagania projektowania procesów cieplno- chemicznych, w szczególności procesów azotowania gazowego. Podstawę prezentowanej metodyki stanowi współdziałanie bazy dan[...]

Symulacja charakterystyk trójskładnikowych atmosfer procesowych w systemie sterowania procesami azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie metod numerycznych do symulacji zmian potencjału azotowego i wydatku trójskładnikowej atmosfery azotującej. Zaprezentowano modele i algorytmy zastosowane do symulacji. Wskazano kierunki rozwoju opracowanych metod symulacyjnych w kontekście ich zastosowań w projektowaniu i sterowaniu przemysłowymi instalacjami azotowania gazowego. ABSTRACT The article pr[...]

 Strona 1