Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bronislaw Hynowski"

Mechanicy Polscy z Ameryki budują przemysł obrabiarkowy II RP DOI:


  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. zarówno polskie społeczeństwo, jak i rozproszeni po całym świecie liczni emigranci, przystąpili do odbudowy zrujnowanego kraju. Zdawali sobie bowiem sprawę, że bez szybkiej odbudowy gospodarczej, a szczególnie odbudowy i budowy nowoczesnego przemysłu, nie zapewni się stałej niepodległości młodego państwa.26 września 1918 r. w Toledo w stanie Ohio z inicjatywy inż. Aleksandra Gwiazdowskiego, wykładowcy i kierownika Wydziału Mechanicznego tamtejszego uniwersytetu, powołana została spółka The Polish Mechanics Company Toledo. A. Gwiazdowski, działacz PPS oskarżony w 1902 r. o przemycanie druków konspiracyjnych, był zmuszony emigrować za ocean. Tam po ukończeniu edukacji uniwersyteckiej zaangażował się w działalność patriotyczną na rzecz Polonii, współtworząc m.in. Polski Instytut Ludowy w Nowym Jorku oraz działający przy Kolegium Związku Narodowego Polskiego w Pensylwanii Instytut Rzemieślniczy. Również intencja powołania Stowarzyszenia Mechaników Polskich (SMP) miała taki właśnie patriotyczny charakter. Zza oceanu do pruszkowa Zdaniem jego założycieli kluczową sprawą dla odrodzonej Polski było stworzenie nowoczesnego polskiego przemysłu opartego na zasadach spółdzielczości oraz wykształcenie niezbędnych do tego kadr technicznych. Stowarzyszenie szybko zebrało pokaźny kapitał, który zainwestowano w budowę fabryk w Polsce, i rozpoczęło intensywną akcję propagandową zachęcającą wykwalifikowanych robotników i fachowców do reemigracji do kraju. W 1919 r. przedstawiciele stowarzyszenia kupili pozostałości zniszczonej podczas I wojny Fabryki Józefa Troetzera w Pruszkowie k. Warszawy , którą następnie przebudowano i uruchomiono tam produkcję nowoczesnych tokarek oraz frezarek. Zakład obejmował obszar 1 ha 399 m2, a kubatura odbudowanych budynków wynosiła 22 600 m3, w tym 3900 m3 przypadało na warsztaty. W lipcu 1920 r. w pierwszym numerze Mechanika - organu prasowego Stowarzyszenia [...]

 Strona 1