Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józef Dubiński"

Górny Śląsk perłą w koronie niepodległej Polski DOI:


  Powrót Górnego Śląska do Polski to proces trwający od 1918 r. aż do 22 czerwca 1922 r., kiedy miało miejsce uroczyste wkroczenie wojska polskiego do Katowic. Inspiracją do intensyfikacji działań na rzecz powrotu tej piastowskiej ziemi do macierzy było powstanie po 123 latach niewoli niepodległego państwa polskiego. Dodatkowo sprzyjała temu sytuacja geopolityczna po zakończeniu I wojny światowej. Cesarstwo Niemieckie, którego częścią od 1740 r. był Górny Śląsk, poniosło klęskę. Abdykował cesarz Wilhelm II. Wydarzenia te stworzyły polityczną podstawę do wykorzystania 13. punktu programu prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, który w kwestii powojennego ładu w Europie stanowił: "Ma być utworzone niepodległe państwo polskie z wolnym i pewnym dostępem do morza, w skład którego mają wejść wszystkie terytoria zamieszkałe przez niewątpliwie polską ludność".Pomimo iż Górny Śląsk od ponad sześciu wieków znajdował się poza terenem Rzeczypospolitej, zdecydowana większość ludności, szczególnie w środkowej i wschodniej części regionu, deklarowała język polski jako ojczysty. Było więc zasadne, aby to miejscowa ludność zadecydowała, w jakim państwie chce żyć. Jednak, aby Górny Śląsk znalazł się w granicach odrodzonej Polski, nie było ani proste, ani łatwe. Górny Śląsk był bowiem dla Niemiec niezwykle cennym regionem przemysłowym, drugim pod względem potencjału gospodarczego po regionie Ruhry. Stąd droga Górnego Śląska do Polski była trudna i okupiona krwią powstańców, którzy trzykrotnie - w 1919, 1920 i 1921 r. - chwytali za broń i oddawali życie za tę sprawę. W św ietle decyzji Traktatu Wersalskiego Do utworzenia nowego powojennego ładu zwycięskie mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone na czele z Wielką Brytania, Francją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Włochami i Japonią zwołały na początku 1919 r. w Paryżu konferencję pokojową. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw, w tym również reprezentacja Polski. Jednym [...]

 Strona 1