Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF DUŁAWA"

Możliwości rekultywacji zbiornika Tresna w kaskadzie Soły DOI:


  Przegradzanie dolin rzecznych zaporami w czasach historycznych wynikało głównie z potrzeby gromadzenia wody do nawodnień w rolnictwie (w tym na potrzeby hodowli ryb) i na cele gospodarczo-komunalne. Zbiorniki również budowano w celach ochrony przed powodziami. W XIX wieku nastała era spiętrzania wód na potrzeby hydroenergetyki. Powstawały też zbiorniki służące poprawie warunków żeglugi śródlądowej, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki przechwytujące rumowisko (tzw. wstępne - powyżej właściwych) i inne. Wiele zbiorników, niejako "przy okazji", stało się obiektami pełniącymi funkcje rekreacyjno-sportowe, kojarzone z plażowaniem, wędkarstwem, kajakarstwem, żeglarstwem, windsurfingiem. Obecnie zbiorniki są najczęściej budowane i użytkowane jako wielofunkcyjne [13] a liczni użytkownicy oczekują korzystnych parametrów jakościowych wody oraz całego otaczającego środowiska. Wymaga to ciągłego monitoringu zbiorników i organizacji ich ochrony przed niekorzystnymi wpływami z obszaru zlewni, a w sytuacji trwałego zanieczyszczenia - także rekultywacji. Rekultywacja to działania o charakterze odnawiającym, oczyszczającym, w tym wypadku czaszę zbiornika, mające prowadzić do odtworzenia dobrego stanu ekologicznego. Są one zasadne tylko wtedy, gdy równolegle, i w sposób ciągły, realizowane są zabiegi ochronne. Jest wiele metod rekultywacji jezior i zbiorników wodnych [21, 6, 13, 5, 17], które można podzielić na: ● działania fizyczne i fizykochemiczne (m.in. odmulanie czaszy, rozcieńczanie zanieczyszczeń, mechaniczne mieszanie toni wodnej, napowietrzanie hypolimnionu, usuwanie wód hypolimnionu, capping, inaktywacja biogenów w osadach dennych); ● działania biologiczne, w tym biomanipulacyjne (m.in. pobudzanie wzrostu roślin wodnych i ich zbiór, pobudzanie rozwoju biomasy na sztucznych podłożach, wprowadzanie gatunków odżywiających się fitoplanktonem, manipulowanie stosunkiem strukturalnym roślinożerców do drapieżników). Wszystk[...]

 Strona 1