Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Kuć"

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE DOI:

Czytaj za darmo! »

Mieczysław Surowiecki 1933-2019 Mieczysław Surowiecki urodził się 31 maja 1933 r. w Brześciu n/Bugiem, gdzie mieszkał z rodzicami do wybuchu wojny. Okupację niemiecką przeżył w Radomiu i tam ukończył szkołę podstawową. Po wojnie przeniósł się z rodzicami do Warszawy i tam ukończył szkołę średnią. W 1952 r. podjął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Melioracji Wodnych, kt[...]

Wspomnienie Pośmiertne Janusz Bolesław Grodzki 1938–2019 DOI:

Czytaj za darmo! »

Janusz Grodzki urodził się 18 lipca 1938 r. w Czyżewie, pow. Wysokie Mazowieckie, województwo białostockie. W czerwcu 1941 r., wraz z rodziną, został ewakuowany na terytorium Związku Radzieckiego, gdzie przebywał do września 1946 r. Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. w Czyżewie. Ciężkie warunki materialne rodziców zmusiły Go do przerwy w kształceniu. W latach 19[...]

 Strona 1