Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK KUBALA"

"Prawo lombardzkie" jako przykład wzorcowego podejścia do walki z zanieczyszczeniem świetlnym DOI:10.15199/2.2017.10.2


  Obserwując różnego rodzaju rozwiązania sposobu oświetlenia przestrzeni zewnętrznej w naszych miastach, możemy zauważyć, że panuje w nich pełna dowolność. Nie byłoby to takie złe, zważywszy na aspekty wolności wyboru i ekspresji, gdyby nie to, że owa dowolność najczęściej wyraża się kompletnym chaosem estetycznym oraz ujawnia niekompetencję, żeby nie powiedzieć arogancję, projektanta, jeśli taki w ogóle istniał [9]. Nawet rozwiązania nowoczesne, których projektant wyraźnie miał ambicję stworzyć rozwiązanie, dające oświetlenie z jednej strony spełniające potrzeby użytkownika, a z drugiej dyskretnie wtopione w otaczającą przestrzeń i nieinwazyjne, może być, wbrew intencjom, silnym źródłem zanieczyszczenia świetlnego (fot. 1). Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak wiedzy, jak stosować oświetlenie, aby spełniało ono swoje zadanie, a równocześnie nie było źródłem zanieczyszczenia świetlnego w żadnej formie. Są wprawdzie odpowiednie wytyczne i wskazówki, przede wszystkim wytyczne Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej [2], które pozwalają na spełnienie tych wymagań, ale wyraźnie widać, że projektanci oświetlenia w większości przypadków nie stosują się do ich zaleceń, a należy podejrzewać, że w ogóle ich nie znają. W ustawodawstwie polskim praktycznie nie ma przepisów, które ograniczałyby zanieczyszczenie świetlne. Jedyny przepis, który przy dużej dawce dobrej woli można by nazwać dosłownie okruchem prawa, ograniczającego zanieczyszczenie świetlne, jest zawarty w punkcie 6. paragrafu 293 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kw[...]

Wstępne wyniki pomiarów jasności tła nocnego nieba

Czytaj za darmo! »

Jak pisaliśmy w "Aurze" nr 3 podjęliśmy się, w ramach badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Określenia zmian zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba dla dużego miasta na przykładzie Krakowa oraz próby określenia jego korelacji z zanieczyszczeniami atmosfery aerozolami i pyłami zawieszonymi (Projekt badawczy nr PB 3361/B/P01/ 2008/34, kierownik dr Tomasz Ściężor). Pomiary jasności nocnego nieba od czwartego kwartału 2008 roku prowadzą - za pomocą mierników SQM-LT. Zbigniew Dworak (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH), Wiesław Kaszowski (Zakład Teledetekcji Atmosfery IMGW), Marek Kubala i TomaszŚciężor (Wydział Inżynierii Środowiska PK), jak również inne, przyuczone osoby. Te obserwacje są wykonywane bez filtra [...]

 Strona 1