Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"E.D."

Wybrane problemy nieinwazyjnej techniki mikrofalowej do pomiaru zmian glikemii człowieka w aspekcie monitorowania sprawności psychofizjologicznej

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie zmian poziomu glikemii człowieka w sposób ciągły oraz jednocześnie nieinwazyjny należy do jednych z najbardziej pożądanych możliwości we współczesnej medycynie. Głównym motorem napędowym rozwoju technik pozwalającym na realizację tego celu jest diabetologia i potrzeba kontroli poziomu glukozy we krwi u osób chorych na cukrzycę. Oprócz niewątpliwych zalet diagnostycznych istotne jest tu monitorowanie zmian glikemii w celu uniknięcia niebezpiecznego dla zdrowia, a nawet życia, stanu hipoglikemii. Na chwilę obecną możliwości techniczne niepozwalają na stały i nieinwazyjny pomiar. Obecnie dostępne urządzenia medyczne wymagają wkłucia sondy pomiarowej pod skórę, a przyrządy z odwrotną jonoforezą nie wykazują wystarczającej funkcjonalności. Uzyskanie możliwości ciągłego nieinwazyjnego pomiaru zmian glikemii daje narzędzie diagnostyczne o ogromnym potencjale, zarówno w diabetologii jak i w innych dziedzinach wiedzy, jak np. fizjologii wysiłku. Jednym z obecnie rozwijanych sposobów na nieinwazyjny pomiar stężenia glukozy jest zastosowanie technik mikrofalowych. Koncepcja budowy mikrofalowego czujnika poziomu glukozy we krwi zakłada użycie obwodu rezonansowego (struktury mikrofalowej) sprzężonego z badanym obszarem tkanek (skóra i tkanki podskórne) za pomocą pola elektromagnetycznego. Obwód ten może być połączony w torze pomiarowym w sposób transmisyjny lub odbiciowy. Pomiar zmian stężenia glukozy w tkankach polega na uzyskaniu przestrojenia częstotliwości rezonansowej obwodu w funkcji zmieniającego się poziomu glukozy we krwi. Glikemia a funkcjonowanie organizmu człowieka Poziomy glikemii Bezpośrednie wykorzystywanie glukozy przez komórki organizmu wiąże się z utrzymaniem stałego poziomu we krwi, który u zdrowego człowieka waha się 70...110 mg/dl (3,9...6,1 mmol/l). Stały poziom glukozy we krwi warunkuje prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, a także krwinek czerwonych, które nie mogą korzystać z [...]

 Strona 1