Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata KOŁODZIEJ"

Usuwanie arsenu w procesach membranowych


  Wzrastające wymagania dotyczące jakości wody do picia powodują, że technologie membranowe są coraz częściej brane pod uwagę jako procesy alternatywne w uzdatnianiu wody. Rozwój technik membranowych w ostatnich latach spowodował, że ich zastosowanie w ochronie środowiska jest coraz bardziej korzystne. W procesach membranowych siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Mechanizm separacji oparty jest na stosunku wielkości cząsteczki rozpuszczonej lub koloidalnej obecnej w roztworze do wielkości porów membrany [1]. Możliwości zastosowania procesów membranowych w technologii uzdatniania wody można przedstawić następująco: odwrócona - osmoza (RO) zatrzymuje jony jednowartościowe i większość związków organicznych małocząsteczkowych[...]

 Strona 1