Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA WESOŁEK"

Układy pęczniejące jako efektywne bariery przeciwogniowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę pęczniejących systemów, tj. niezbędne składniki do uzyskania efektywnego systemu pęczniejącego, mechanizm ich działania podczas spalania. Przedstawiono również wyniki badań IWN nad pęczniejącymi systemami, m.in. wpływ różnych modyfikatorów wprowadzanych do żywicy aminowej podczas procesu kondensacji na skuteczność ogniochronną i izolacyjną systemów pęczniejący[...]

Ogniochronny lakier pęczniejący

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad otrzymaniem pęczniejącego ogniochronnego środka do zabezpieczania materiałów palnych. Określono wpływ rozmiaru cząstek zastosowanych modyfikatorów, w tym w skali nano, na skuteczność ogniochronną systemów pęczniejących a także porównano z efektywnością działania przeciwogniowego impregnacji środkami solnymi. Wynikiem prac jest opracowanie tec[...]

 Strona 1