Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"LUDWIK DOMKA"

Zastosowanie krajowej kredy i strąconego węglanu wapnia w technologii otrzymywania farb i lakierów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem naturalnej kredy ze złóż zabierzowskiego i kórnickiego w technologii wytwarzania lakierów olejnych. Dla porównania użyto kredy francuskiej firmy OMYA i strąconego węglanu wapnia otrzymywanego według własnej metodyki. Zbadano wpływ tych pigmentów na odporność lakierów na działanie światła i czynników agresywnych. Scharakteryzowano podstawowe właśc[...]

Napełniacze krzemionkowe i krzemianowe modyfikowane krajowymi silanowymi związkami proadhezyjnymi

Czytaj za darmo! »

Krzemionki wysoko zdyspergowane, syntetyczne krzemiany oraz krzemiany naturalne (kaolin i talk) modyfikowano w celu hydrofobizacji ich powierzchni za pomocą silanowych związków wiążących wytwarzanych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Wdrożeniowe "Unisil" w Tarnowie oraz syntezowanych w Zakładzie Chemii Metaloorganicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmodyfikowane produkty [...]

Krzemionki i krzemiany modyfikowane krajowymi silanowymi związkami proadhezyjnymi - napełniacze poliuretanów i PCW

Czytaj za darmo! »

Krzemionki wysoko zdyspergowane, krzemiany naturalne (kaolin i talk) i syntetyczne modyfikowano w celu hydrofobizacji ich powierzchni, stosując silanowe związki proadhezyjne. Zmodyfikowane produkty wykorzystano jako napełniacze poliuretanów i polichlorku winylu. Osiągnięto wraźne polepszenie parametrów wytrzymałościowych poliuretanów i polichlorku winylu napełnionych modyfikowanymi krzemionk[...]

 Strona 1