Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ MANIECKI"

Aktywność metalicznych (Co, Ni, Ru, Pd) katalizatorów w reakcji metanizacji CO2

Czytaj za darmo! »

Proces metanizacji CO2 wodorem na nośnikowych układach katalitycznych (Co, Ni, Ru, Pd) oraz na różnorodnych nośnikach (SiO2, Al2O3, Fe2O3) badano metodą przepływową w szerokim zakresie temperatur (25-800oC). Stwierdzono, że do tworzenia się metanu niezbędna jest aktywna faza metaliczna, natomiast tlenek węgla powstaje również na samych nośnikach. Określono wpływ składu gazów reakcyjnych i [...]

Temperaturowo programowany rozkład prekursorów nośnikowych katalizatorów typu M/SiO2

Czytaj za darmo! »

Badania rozkładu termicznego uwodnionych azotanów(V) chromu(III), kobaltu(II) i miedzi(II) oraz prekursorów nośnikowych katalizatorów chromowych, kobaltowych i miedziowych naniesionych na SiO2 przeprowadzono za pomocą technik temperaturowo programowanych (TGDTA- MS, TPDecO2) w strumieniu powietrza lub mieszaniny O2-Ar. Zaproponowano mechanizm termicznego rozkładu uwodnionych azotanów(V) z[...]

Chemiczne uwarunkowania nawęglania próżniowego stali w atmosferze etylenu i wodoru

Czytaj za darmo! »

Zidentyfikowano gazowe produkty i określono zakres temperaturowy reakcji chemicznych zachodzących podczas nawęglania próżniowego stali (950°C) na powierzchni międzyfazowej żelaza i atmosfery gazowej etylenu i wodoru. Nawęglanie prowadzono w warunkach temperaturowo programowanych 25-1000°C w strumieniu etylenu-wodoru pod ciśnieniem atmosferycznym oraz w warunkach próżniowych (kilka hPa). Zi[...]

 Strona 1