Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr P. Małecki"

Ochrona wód i gospodarka wodna - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Łódź, 13-15 października 2014 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Międzynarodową konferencję naukową pod hasłem "Środowisko przyrodnicze a rozwój" zorganizował Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. W jej ramach odbyła się specjalna sesja panelowa na temat "Ochrona wód i gospodarka wodna" - jednocześnie największa sesja tej konferencji. Jej współorganizatorem była Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód, działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Celem sesji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej i na tej bazie - wymiana poglądów oraz doświadczeń. Obrady prowadzili prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski z Politechniki Białostockiej oraz prof. dr hab. Piotr Małec[...]

Gospodarowanie zasobami wód - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej DOI:


  W dniach 25-26 września 2018 r. w Łodzi odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem "Środowisko przyrodnicze a rozwój". Organizatorami byli: Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Baltic University Programme. W ramach tej konferencji odbyła się specjalna sesja panelowa pod tytułem "Gospodarowanie zasobami wód". Jej współorganizatorem była Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód, działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Celem tej sesji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi oraz wymiana poglądów i doświadczeń. Obrady prowadzili prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Piotr Małecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - odpowiednio przewodniczący i wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód. W sesji wygłoszono pięć referatów. Poniżej ich tytuły wraz z krótkimi opisami oraz nazwiskami autorów: □ Ekonomiczne aspekty wdrażania przepływów środowiskowych - dr Anna Dubel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr inż. Izabela Godyń (Politechnika Krakowska). Zrównoważ[...]

 Strona 1