Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ismena Gawęda"

Maty kompensacyjne DOI:


  O poprawnym wykonaniu wykładziny z płytek ceramicznych decyduje nie tylko ułożenie płytek, ale także odpowiednio dobrany układ warstw podłogi, ze względu na występujące obciążenia (użytkowe, termiczne czy drgania o różnej specyfice i intensywności), wymagania techniczne oraz estetyczne [6÷8]. Istotnym etapem prac wykładzinowych jest prawidłowe rozmieszczenie i wykonanie dylatacji. Pozwalają one przede wszystkim na kompensację odkształceń skurczowych oraz termicznych. Projektuje się je, uwzględniając m.in. obciążenia działające na posadzkę, obecność ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt oraz konstrukcję podłogi. Wyróżnić można kilka typów dylatacji: # konstrukcyjne obiektu - są niezależne od konstrukcji podłogi i przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji; # strefowe (pośrednie) - występują przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego; muszą przechodzić przez całą grubość jastrychu i być odwzorowane w okładzinie; wykonuje się je także w przypadku powierzchni o nieregularnym kształcie, np. liter L lub U; # brzegowe - oddzielają jastrych od elementów pionowych, przecinają warstwę wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej, uniemożliwiają powstawanie tzw. mostków akustycznych; # montażowe - oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych itp.; ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (nie powinna być mniejsza niż 5 mm).O ile dylatacje konstrukcyjne, brzegowe i montażowe przenoszone są z podłoża na posadzkę w sposób intuicyjny i bezsprzeczny, o tyle z bezpośrednim przeniesieniem dylatacji strefowych na wykładzinę ceramiczną mogą wiązać się pewne problemy natury estetycznej (np. wykładzina z płytek układanych w karo). Dylatacje strefowe pełnią bardzo ważną funkcję, zarówno w przypadku ogrzewania podłogowego, jak i przy różnym od prostokąta bądź nieregularnym kształcie jastrychu. Ponadto można rozróżnić dwa przypadki: pierwszy, gdy [...]

 Strona 1