Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JERZY CHRZĄSZCZ"

System Modułów Laboratoryjnych wspomagający modelowanie urządzeń cyfrowych DOI:10.15199/ELE-2014-180


  Proces projektowania urządzeń cyfrowych często wymaga weryfikacji projektu z zastosowaniem modelu sprzętowego, gdyż nie zawsze jest możliwa jego pełna symulacja komputerowa. Sprawdzenie projektu zwykle wymaga połączenia ze sobą wielu układów scalonych, co stwarza konieczność stosowania bądź dedykowanych płytek drukowanych, bądź doprowadzenie wyprowadzeń układu do złącz co umożliwia ich połączenie przewodami. Pierwsze rozwiązanie nie pozwala na szybkie prototypowanie projektu (np. w czasie czterogodzinnych ćwiczeń laboratoryjnych nie ma możliwości zaprojektowania i uruchomienia płytki), a drugie staje się zawodne wraz ze wzrostem liczby połączeń. Prezentowany system łączy zalety obu powyższych rozwiązań, w taki sposób, że moduły zawierają układy scalone już w pewien sposób połączone, a połączenia międzymodułowe są zestandaryzowane. Standaryzacja polega na tym, że oprócz wyprowadzeń pojedynczych sygnałów, każdy moduł jest wyposażony w 16-krotne złącza tzw. porty, zawierające osiem linii danych, dwie linie zasilania (+5V i V+) oraz 6 linii masy cyfrowej. Zastosow[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1