Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Werbliński"

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

Czytaj za darmo! »

W dniu 3 września 2003 r. odbyło się w Warszawie pierwsze - po przerwie wakacyjnej - posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, któremu przewodniczył kol. Jacek Kijeński, Prezes Stowarzyszenia. Zebrani przyjęli zaproponowany porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Prezes kol. J. Kijeński przedstawił wyniki prac przygotowawczych, związanych z utworzeniem własnego Wy[...]

Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Czytaj za darmo! »

Drugie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem obecnej kadencji odbyło się w Warszawie, w dniu 22 stycznia 2003 r. Obradom przewodniczył kol. Prezes J. Kijeński, który w imieniu Zarządu Głównego przekazał serdeczne podziękowania kol. Bogdanowi Kurantowi za wieloletnie (1966-2002) pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego SITPChem i wielki wkład pracy dla dobra Stowarzyszenia. Kol. [...]

Organizacja i działalność Regionalnego Centrum Ekologicznego dla państw Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie

Czytaj za darmo! »

W związku z podjęciem prac nad utworzeniem Regionalnego Centrum Zarządzania Ekologicznego w Przemyśle Chemicznym Państw Europy Środkowej i Wschodniej (przy Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie)*) pojawiła się konieczność ustalenia celów i zadań nowego Centrum oraz możliwości podjęcia współpracy z Regionalnym Centrum Ekologicznym (REC) działającym w Budapesz[...]

Działania Instytutu Chemii Przemysłowej na rzecz instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

IChP oprócz realizowania prac wynikających ze statutowej działalności naukowo- -badawczej wykonuje szereg zadań, zlecanych przez agendy rządowe, dotyczących wdrażania w krajowym przemyśle chemicznym programów dostosowawczych do ustawodawstwa europejskiego. W tym zakresie Instytut współpracuje też z wieloma organizacjami międzynarodowymi.nstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w W[...]

 Strona 1