Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA STAWOWSKA"

Modelowanie komputerowe procesu dezaktywacji katalizatora metalicznego przez depozyt węglowy

Czytaj za darmo! »

Wykonano serię symulacji komputerowych na poziomie molekularnym mających na celu wyjaśnienie mechanizmów blokowania procesów katalitycznych na metalach przejściowych (Pd, Ni oraz Cu, Ag) przez depozyt węglowy. Przeprowadzono następujące obliczenia. (1) Symulacje metodą Dynamiki Molekularnej struktury powierzchniowej metali dla różnych stopni pokrycia powierzchni metalu depozytem węglowym. [...]

Proces reformingu metanu ditlenkiem węgla - możliwości badawcze metod symulacji komputerowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości zastosowania wielu metod symulacji komputerowej do modelowania złożonych układów chemicznych. Ilustracją tych metod są przeprowadzone obliczenia mające na celu wyjaśnienie mechanizmu procesu reformingu metanu ditlenkiem węgla na metalach przejściowych (Pd, Ni). Projekt obejmuje symulację metodą Dynamiki Molekularnej struktury powierzchniowej metali Ni, Pd i warstw metal[...]

Oddziaływania wodoru z powierzchnią katalizatorów bimetalicznych.

Czytaj za darmo! »

Wykonano serię obliczeń kwantowych opartych na metodach teorii funkcjonałów gęstości (DFT) pozwalających na interpretację zjawiska adsorpcji i dysocjacji wodoru cząsteczkowego i migracji wodoru atomowego na klasterach metalicznych Pd, Ni, Ag i bimetalicznych PdNi, PdAg. Obliczono powierzchnie energii dla procesu dysocjacji cząsteczki H2 w kontakcie z klasterami metalicznymi i bimetalicznym[...]

 Strona 1