Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław W. Obiedziński"

Trendy na rynku napojów bezalkoholowych DOI:10.15199/64.2017.4.3


  Od wielu pokoleń obserwuje się wzrost konsumpcji napojów produkowanych przemysłowo, które zastępują domowe soki czy kompoty. Do 2020 r. przewiduje się spadek spożycia napojów gazowanych i tradycyjnych soków owocowych produkowanych metodą odtwarzania, natomiast wskazuje się na wzrost spożycia wód mineralnych, soków owocowych NFC, napojów fermentowanych roślinnych, izotonicznych i innych funkcjonalnych i wygodnych w użyciu. Napoje oprócz smaku powinny zawierać substancje o znaczeniu odżywczym i/lub fizjologicznym, np. działające uspokajająco lub pobudzająco, ułatwiające procesy trawienia i przyswajania składników odżywczych, ogólnie wzmacniające, przyspieszające i/lub regulujące metabolizm. Przewiduje się wzrost spożycia wód mineralnych i napojów bezalkoholowych o właściwościach funkcjonalnych. Bardzo ważnym trendem kształtującym rynek napojów bezalkoholowych będzie zwiększanie roli ceny w konkurowaniu o konsumenta, czyli trend value for money (najlepszy stosunek ilości/jakości napoju do jego ceny). W UE, w tym także w Polsce, preferowane są opakowania kartonowe, a najpopularniejszym smakiem jest wciąż pomarańczowy.Wprowadzenie Polski rynek soków i napojów bezalkoholowych w dużej mierze zależy od nastrojów konsumentów i ich świadomości żywieniowej. Z Raportu KPMG opublikowanego w 2016 r. wynika, że polscy konsumenci zakupili w 2015 r. napoje bezalkoholowe o łącznej wartości 21,7 mld zł, a w perspektywie 2020 r. łączna wartość sprzedaży napojów bezalkoholowych ma zwiększyć się o co najmniej 14%, tj. ma przekroczyć wartość 24 mld zł. Dane Raportu wskazują także, że statystyczny Polak w 2015 r. kupił 184 l różnych napojów bezalkoholowych, przy czym najwięcej wydano na napoje gazowane (ponad 28% wydatków), a następnie na soki, nektary i napoje owocowe (ponad 27% wydatków) [6]. W Polsce produkuje się łącznie ok. 5 mld l soków, nektarów i napojów owocowo- -warzywnych [10]. W 2014 r. przeważała produkcja napojów i soków pitnych. Spożycie s[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wbranży żywnościowej pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat wiele systemów, których celem jest osiągnięcie i utrzymanie ustalonych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów. Najpopularniejsze z nich to GMP, GHP, GLP, HACCP, QACP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, EUROPGAP, QS. Ich charakterystyczną cechą jest systemowe zintegrowanie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz obejmowanie nadzorem i kontrolą łańcucha żywnościowego w myśl zasady "od pola do widelca" (z ang. from farm to fork). W wielu krajach systemy te dopasowywane są do specyficznych warunków produkcji surowców i ich przetwarzania, dystrybucji i wymagań lokalnych konsumentów żywności. Mając to na względzie stworzono System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance Food Prog[...]

Analiza profilu związków lotnych w piwach wyprodukowanych z udziałem grysu kukurydzianego DOI:10.15199/64.2016.3.5

Czytaj za darmo! »

Celem badań była analiza lotnych związków w piwach wyprodukowanych z udziałem grysu kukurydzianego, jako surowca niesłodowanego. Na skalę laboratoryjną wyprodukowano 3 partie piwa, w których udział surowca niesłodowanego w całkowitym zasypie wynosił kolejno 0, 15 i 25%. Do ekstrakcji lotnych związków zastosowano technikę SPME (mikroekstrakcji do fazy stałej), natomiast oznaczenie zawartości rozdzielonych związków przeprowadzono przy wykorzystaniu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W badanych piwach zidentyfikowano 15 związków lotnych, które podzielono na 5 grup: estry (7), alkohole (5), węglowodory (1), alkany (1), siarczki (1).Surowce niesłodowane Piwo jest niskoalkoholowym gazowanym napojem produkowanym ze słodu jęczmiennego, wody, chmielu i drożdży. Obecnie w browarnictwie często stosuje się jednak dodatek surowców niesłodowanych. Są to surowce zastępujące słód. Ich maksymalny udział w zasypie wynosi 45%. Surowce niesłodowane są w browarnictwie stosowane w celu obniżenia kosztów produkcji oraz uzyskania korzystnych cech sensorycznych wyrobu końcowego. Niesłodowane surowce używane do produkcji piwa powodują powstawanie w piwie związków, które modyfikują jego profil smakowo-zapachowy. Do tych związków zaliczane są lotne składniki odpowiedzialne za aromat, komponenty ekstraktu bezcukrowego i cukrowego oraz ditlenek węgla. Surowce, takie jak produkty przemiału kukurydzy, ryż, jęczmień oraz pszenica, są dodawane podczas procesu zacierania [2, 3, 10]. Ziarna niesłodowanych zbóż muszą być wcześniej poddane zabiegowi kleikowania. Związki lotne w piwie Do najważniejszych składników aromatu piwa można zaliczyć: estry, aldehydy i ketony, alkohole wyższe, kwasy organiczne, związki siarkowe oraz związki aromatu chmielowego. Na aromat piwa mają wpływ: jakość słodu, odmiana i dawka chmielu oraz produkty przemiany materii drożdży. Skutkiem złego stanu fizjologicznego drożdży jest wydłużenie procesu fermentacji i powstawani[...]

 Strona 1