Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ Waligóra"

Porównanie efektów borowania laserowego i dyfuzyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego z wykorzystaniem spektroskopii elektronów Auger

Czytaj za darmo! »

Żeliwa sferoidalne, ich właściwości i możliwości zastosowania, są przedmiotem wielu prac [1÷7]. Ze względu na połączenie bardzo dobrych właściwości technologicznych, wytrzymałościowych (bliskich właściwościom staliw węglowych), dobrych właściwości plastycznych, elementy z żeliwa sferoidalnego znalazły szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu: motoryzacyjnego, maszyn rolniczych [8], a ich znacznie niższy koszt produkcji powoduje, iż wypierają one elementy staliwne, a nawet stalowe [9]. Niektóre części tych elementów narażone są na bardziej intensywne zużycie przez tarcie, a czasami również na korozję. W związku z tym wymagane jest zapewnienie (bardzo często tylko lokalnie) odpowiednich właściwości użytkowych ich warstwy powierzchniowej. Jedną z metod pozwalających na [...]

Badania nad laserową obróbką cieplną żeliwnych pierścieni tłokowych

Czytaj za darmo! »

Elementy maszyn kształtowane w określonym procesie technologicznym, stanowiące części podzespołów, podlegają zużywaniu się podczas eksploatacji. Wartość zużycia, które ma miejsce dla danego elementu, związana jest ze zjawiskami i procesami, które zachodzą podczas eksploatacji (tarcie, korozja, erozja, utlenianie i inne) [1]. Szybkość procesu zużywania części maszyn zależy od struktury i własności warstwy wierzchniej, a tym samym to ona głównie decyduje o trwałości i niezawodności. W związku z tym należy nieustanie prowadzić prace nad udoskonalaniem już istniejących metod kształtowania tworzonych na różne sposoby warstw przeciwzużyciowych, stosując obróbkę powierzchniową. Konstytuowanie warstwy powierzchniowej elementów pozwala na przykład na zmniejszenie strat energii uzyskiwan[...]

 Strona 1