Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA SZMUKAŁA"

Sezonowe zmiany jakości wód ujściowego odcinka rzeki Wiśniówki

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sezonowych zmian jakości wód ujściowego odcinka Wiśniówki w 2006 r. Oznaczano wskaźniki ważne z punktu widzenia życia ryb w warunkach naturalnych, tj. temperaturę, pH, zawiesiny ogólne, zawartość tlenu, BZT5, azot amonowy, azotany(III), fosfor ogólny, metale (żelazo ogólne, cynk i miedź), a następnie porównywano ich wartości z wymaganiami określonymi w Rozporządz[...]

 Strona 1