Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Adam Olszewski"

Postęp w produkcji pasztetów

Czytaj za darmo! »

Autor opisuje linię produkcji pasztetów oferowaną przez firmę "Stephan" Machinery GmbH jako rozwiązanie postępowe w stosunku do dotychczasowego wyposażenia i procesu produkcji pasztetów.Wgrupie wędlin występujących na rynku znaczny udział stanowią wędliny podrobowe, a wśród nich pasztety. W tradycyjnej technologii produkcji pasztetów linie poprodukcyjne są dość skomplikowane i wymagają posi[...]

Aspekty produkcji parówek

Czytaj za darmo! »

Parówki były i są najpopularniejszą wędliną drobnorozdrobnioną lub homogenizowaną w Polsce. W czasach PRL-u nieodzownym widokiem na ulicach były dzieci z parówkami w ręku. Dzisiaj się to zmieniło, lecz nadal są one ważnym asortymentem kiełbas. Badania rynku wędlin paczkowanych, wykonane w 2006 roku przez firmę ACNielsen, dały parówkom zdecydowane pierwsze miejsce (22% udziału w rynku). Zatem na szczególną uwagę zasługują przedstawiane poniżej aspekty ich produkcji.Produktem o specyficznych właściwościach odżywczych są parówki produkowane w osłonkach naturalnych, kolagenowych (jadalnych) oraz w osłonkach sztucznych. W procesie ich produkcji uwzględnienia wymagają takie aspekty jak: a) przepisy weterynaryjne określające warunki i wielkość produkcji, b) aspekty żywieniowe, c) zap[...]

Technologia zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego firmy EYS

Czytaj za darmo! »

Polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. ton odpadów rocznie. Są to głównie odpady zawierające dużą ilość materii organicznej, która wykorzystywana jest jako surowiec do fermentacji metanowej. Jednak jest to proces trwający prawie pół roku. Dużo szybszą metodą przetwarzania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego jest przybliżona w artykule technologia firmy EYS.Wtrakcie uboju trzody chlew[...]

Retrospektywne spojrzenie na kształtowanie jakości wędlin


  Wędliny tradycyjne cieszą się coraz większą popularnością, ich podstawę stanowią również naturalne przyprawy. Na jakość postrzeganą przez klientów składa się wiele czynników, a coraz lepiej wyedukowany konsument szuka wyrobów o określonej, powtarzalnej jakości oraz określonym smaku i zapachu.Na bardzo złożony problem jakości produktów możemy spojrzeć trójkierunkowo: z punktu widzenia producenta, klienta i konsumenta. Na rynku żywnościowym klient i konsument w swej ocenie uwzględniają różnorodną problematykę, którą schematycznie przedstawiono na rysunku 1 i 2. Koncepcja jakości widziana przez klienta ujmuje osiem problemów scharakteryzowanych na rysunku 1. Jakość z punktu widzenia konsumenta obejmuje dwa główne kryteria, czyli potrzeby funkcjonalne i niefunkcjonalne, które graficznie przedstawiono na rysunku 2. Zatem na ocenę jakości składa się w zasadzie siedem uwarunkowań, a mianowicie: 1. akceptowalny przedział cenowy produktu, 2. trwałość, a więc termin przydatności do spożycia, 3. przydatność użytkowa i jak[...]

Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym


  Proces produkcyjny to nie tylko działania wykonywane dla wytworzenia gotowego produktu, to również działania pomocnicze, np. zakup surowców, badania laboratoryjne, transport. Zwłaszcza w przemyśle spożywczym wymaga on szczegółowej znajomości i kontrolowania.W działalności przemysłowej funkcjonują ogólne zasady organizacji i zarządzania produkcją, bardzo zróżnicowaną w przemyśle spożywczym i poszczególnych branżach. N a tą złożoność składają się: - różnie ukształtowana baza surowcowa i różnorodność surowców, - zróżnicowane formy pozyskiwania surowców (kontraktacje, umowy wieloletnie, umowy sezonowe, dostawy awizowane), - bardzo zróżnicowana technologia przetwarzania z uwzględnieniem skali sezonowości, - różnorodność stosowanych w procesie przetwórczym dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, - różnorodność maszyn i urządzeń, krajowych i zagranicznych, - zapewnienie sprawnego se[...]

 Strona 1  Następna strona »