Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Tarczyński"

Polacy motoryzują Brytanię DOI:


  Polski udział w militarnych zmaganiach II wojny światowej jest już powszechnie znany i udokumentowany. Białą plamą w świadomości społecznej - zarówno w kraju jak i w świecie - pozostaje natomiast bogaty wkład naukowo-techniczny naszych Rodaków w zwycięstwo nad niemiecką III Rzeszą, a także wpływ tych dokonań na późniejszy rozwój intelektualno-techniczny Europy i świata. Wykorzystane tu zostały zarówno przedwojenne polskie osiągnięcia naukowe, wynalazki oraz konstrukcje wojskowe, jak i dokonania Polaków poza krajem w służbie sojuszników. Dla techniki aliantów W Wojskowym Instytucie Technicznym Polskich Sił Zbrojnych (WIT) w Wielkiej Brytanii oraz w alianckich i polskich instytucjach doświadczalnych, biurach projektowych oraz przemyśle wojennym pracowało prawie 70% naszych konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji, spośród 5,5 tysiąca inżynierów i techników, którzy w wyniku Kampanii Wrześniowej znaleźli się na ziemi brytyjskiej. Warto tu wspomnieć, że tylko w 1943 roku, z samego tylko WIT-u oddelegowano do instytucji brytyjskich 121 oficerów i 14 podoficerów z inżynierskim lub średnim wykształceniem technicznym, co stworzyło możliwość realnego działania Polaków na rzecz wysiłku zbrojnego aliantów. Ci technicy oraz delegowani wcześniej i później ich koledzy uzyskiwali znakomite opinie brytyjskich przełożonych. Wojskowy Instytut Techniczny, utworzony rozkazem Naczelnego Wodza z 27 listopada 1940 roku, był największą placówką technicznego zaplecza naukowobadawczego, niezbędną nie tylko armii, ale pracującą także na rzecz przyszłych działań pr[...]

 Strona 1