Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TERESA GRZYBEK"

Zastosowanie materiałów węglowych do usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac opisujących zastosowanie węgli aktywnych jako katalizatorów reakcji selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem lub bezpośredniego rozkładu na tlen i azot. NO oddziałuje z powierzchnią materiałów węglowych z utworzeniem NO2 i(lub) N2. Aktywność katalizatorów można zwiększyć przez wprowadzenie związków zawierających azot lub siarkę. Polepszenie właściwości katali[...]

Podpierane warstwowe materiały glinokrzemianowe jako perspektywiczne katalizatory do redukcji tlenków azotu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania warstwowych materiałów glinowych jako katalizatorów selektywnej redukcji tlenków azotu (SCR). Wyższość takich materiałów nad handlowymi katalizatorami SCR może mieć źródło w ich większej aktywności i odporności na trucizny, takie jak ditlenek siarki i woda, oraz większej selektywności, a także możliwości zastosowania różnych czynników[...]

Materiały węglowe używane do odsiarczania gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

W artykule podano przegląd metod produkcji oraz właściwości węgli i koksów aktywnych używanych w procesie odsiarczania gazów odlotowych. Określono właściwości wyjściowych materiałów węglowych istotne dla uzyskania dobrych absorbentów SO2. Przedyskutowano rolę wprowadzanych soli metali, a także grup zawierających azot, w zwiększeniu aktywności i stopnia regeneracji węgli i koksów aktywnych s[...]

Wpływ ditlenku siarki na deaktywację katalizatorów selektywnej redukcji tlenków azotu

Czytaj za darmo! »

Deaktywacja di tlenkiem siarki (zawartym w gazie odlotowym) katalizatorów selektywnej redukcji tlenków azotu może prowadzić do zmian morfologicznych oraz do zatruwania materiału aktywnego. Przebieg deaktywacji zależy od temperatury, składu gazu i składu katalizatora, a skutki tego procesu można zmniejszyć lub wyeliminować stosując następujące metody: oczyszczanie gazu odlotowego w procesie d[...]

 Strona 1