Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Zając"

Analiza impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego w aspekcie zakłóceń w sieci trakcyjnej DOI:10.15199/74.2019.3.2


  Największy wpływ na impedancję wejściową pojazdów trakcyjnych mają elementy indukcyjne i pojemnościowe zamontowane w obwodach wejściowych. Współczesne pojazdy trakcyjne z przekształtnikami statycznymi mają zawsze filtr wejściowy. Filtr ten umożliwia współpracę bezpośrednią przekształtnika z siecią trakcyjną. Pojemność filtru powinna gwarantować możliwość odbioru co najmniej połowy energii z kondensatora przez odbiornik [2].Kondensator ten połączony jest z dławikiem, który "odcina" układ napędowy od sieci trakcyjnej. Ze względu na wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości harmonicznych w sieci trakcyjnej, oddziaływujących na układy sterowania ruchem, filtry te mają o wiele bardziej skomplikowaną strukturę i większe parametry niż wynikające z potrzeby impulsowego poboru prądu przez przekształtnik [1]. Wartości minimalne impedancji, które obowiązują w niektórych krajach wprowadzone są w celu ograniczenia harmonicznych generowanych przez podstacje trakcyjne obciążone lokomotywą przekształtnikową [3, 4]. W artykule przedstawiono przykładowy filtr wejściowy dla wybranego pojazdu trakcyjnego. Została wyznaczona w sposób symulacyjny impedancja wejściowa dla biegu jałowego oraz impedancja wejściowa z przeprowadzonych pomiarów. Następnie przeprowadzono analizę impedancji z pełnego przejazdu (wszystkie fazy pracy pojazdu) dla wybranych częstotliwości wykonaną w aspekcie zakłóceń w sieci trakcyjnej. Wyznaczenie impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego - na podstawie sy[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Mgr inż. Jan Pabiańczyk (1938-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

Jan Pabiańczyk urodził się 19 stycznia 1938 r. w Chrząstowie pod Łodzią. Był najmłodszy z czworga rodzeństwa - dzieci Stanisławy i Stanisława Pabiańczyków. Szkołę powszechną ukończył w powiatowym Parzęczewie. Naukę kontynuował w gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu. W 1961 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (specjalizacja automatyka napędów). W 1963 r. z żoną Wiesławą założył rodzinę i przeniósł się do Józefowa k. Otwocka. Mieli troje dzieci. W latach 1963-1969 pracował w Fabryce Aparatury Elektrycznej EFA w Glinie k. Otwocka jako konstruktor, kontroler i projektant[...]

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018 DOI:


  W dniach 18-20 października 2018 r. w Zakopanem odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018. Konferencja została zorganizowana przez: Katedrę Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski oraz Towarzystwo Techniczno-Naukowe Sem-Trak. Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Honorowego w składzie: Jan Kazior - JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Piotr Szymczak - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wojciech Orzech - prezes Zarządu PKP Energetyka, Tadeusz Trzmiel - wiceprezydent Krakowa, Włodzimierz Żmuda - wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe. W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodziło 22 profesorów i adiunktów, którym przewodniczył dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej prof. Adam S. Jagiełło. Od 26 lat Konferencje te organizowane są przez ten sam Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej, będący jednocześnie członkami Sekcji Trakcji Elektrycznej Oddziału Krakowskiego SEP. Uroczystego otwarcia obecnej Konferencji dokonał prof. Adam S. Jagiełło, który na wstępie powitał przybyłych gości. Następnie omówił sytuację na Wydziale, którym kieruje w kontekście wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Pełne ciepła i życzliwości b[...]

 Strona 1