Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Grząbka-Zasadzińska"

Kompozyty polimerowe z odnawialnymi napełniaczami lignocelulozowymi DOI:10.15199/62.2018.12.5


  Kompozyty polimerowe z napełniaczami lignocelulozowymi wzbudzają w ostatnich latach szczególną uwagę nie tylko ośrodków naukowych, ale również przemysłu. Duże zainteresowanie takimi materiałami wynika ze specyficznych właściwości napełniaczy odnawialnych, które mogą być alternatywą dla innych, powszechnie stosowanych napełniaczy, takich jak np. włókna węglowe, włókna szklane, krzemionka lub talk1). Jako matrycę polimerową stosuje się polietylen, polipropylen, poli(chlorek winylu), polistyren, a także materiały biodegradowalne, takie jak np. polilaktyd i chitozan. Opracowanie procesu wytwarzania materiałów kompozytowych składających się z materiałów lignocelulozowych i polimerów inżynierskich wymaga przeanalizowania takich zagadnień, jak trwałość termiczna składników naturalnych, optymalizacja parametrów przetwórczych, rodzaj napełniacza lignocelulozowego, topografia powierzchni napełniacza oraz aktywność nukleacyjna składników kompozytu. Kluczowym problemem dotyczącym wytwarzania materiałów kompozytowych jest uzyskanie dobrej adhezji międzyfazowej pomiędzy matrycą polimerową a napełniaczem lignocelulozowym2). Brak dobrej adhezji odpowiedzialny jest za tworzenie agregatów i w konsekwencji za słabą dyspersję napełniacza w matrycy polimerowej. W celu poprawy adhezji międzyfazowej konieczne jest stosowanie modyfikacji chemicznej napełniaczy celulozowych3, 4), ich modyfikacji fizycznej5) lub dodatku kompatybilizatorów6). Studia literaturowe wykazały jednak sporo kontrowersji, gdyż nie każda modyfikacja napełniacza powoduje poprawę właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych7). Opracowanie technologii otrzymywania materiałów kompozytowych wymaga uwzględnienia etapu związanego z doborem właściwej metody modyfikacji. Ten istotny etap powinien obejmować analizę topografii i aktywności nukleacyjnej napełniaczy, która ulega zmianom w wyniku zachodzących procesów usuwania ligniny, składników małocząsteczkowych, a także przebiegu def[...]

 Strona 1