Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Grabowiecka"

Significance of urease inhibitors in modern agriculture Znaczenie inhibitorów ureolizy w nowoczesnym rolnictwie DOI:10.15199/62.2015.11.18


  A review, with 41 refs., of N-O-NO2C6H4NHP(O)(NH2)2, N-BuNHP(S)(NH2)2, PhP(O)(NH2)2 and p-HOC6H4OH inhibitors of urea decomp. under conditions of its use as fertilizer. Omówiono najistotniejsze aspekty zastosowania nawozów mocznikowych w nowoczesnym rolnictwie. Szczególny nacisk położono na efektywność nawożenia mocznikiem i jego wpływ na ekosystem oraz możliwą toksyczność względem komórek roślinnych. Najprostszym rozwiązaniem przedstawionych problemów jest w wielu przypadkach zastosowanie inhibitorów ureolizy. Opisano najpopularniejsze związki stosowane lub proponowane w tym celu. Przedstawiono charakterystykę najpopularniejszego N-(n-butylo)triamidu kwasu tiofosforowego (NBPT) oraz N-(2-nitrofenylo) triamidu kwasu fosforowego (2-NPT) i fosforodiamidu fenylu (PPD). Krótko opisano również benzeno-1,4-diol (HQ, hydrochinon) ze względu na jego zastosowanie w warunkach innych niż w przypadku NBPT. Przedstawiono aspekty skutecznego zastosowania inhibitorów ureolizy oraz spodziewane skutki ich wprowadzenia w zrównoważonym rolnictwie. Zrównoważone gospodarowanie nawozami azotowymi jest niewątpliwie istotnym elementem nowoczesnego rolnictwa.Konieczność rozsądnego rozporządzania dostępnymi produktami odpadowymi wynika z silnie rosnącego popytu na produkty mięsne w połączeniu z jeszcze większym zapotrzebowaniem na nawozy azotowe. W stosunku do danych z lat 1961 i 2001 można zaobserwować wzrost o odpowiednio 230 i 600% we wspomnianych gałęziach gospodarki1). Zapotrzebowanie na nawozy azotowe jest umacniane głównie przez rosnącą produkcję zbóż. Intuicyjną i pod wieloma względami najkorzystniejszą odpowiedzią na powstający popyt jest zastosowanie mocznika jako głównego źródła azotu. W latach 2010-2011 światowe zapotrzebowanie na nawozy azotowe wyniosło ponad 100 mln t, z czego ponad 40% pokryły nawozy mocznikowe. Liczba ta wzrosła do ponad 50% w 2014 r.2), bezsprzecznie określając mocznik jako najpopularniejsze źródło azotu w roln[...]

 Strona 1