Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Przerada"

Powłoki szklano-krystaliczne na bazie surowców odpadowych na powierzchnie materiałów ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Powłoki ochronne stosowane na powierzchnie różnych materiałów, w tym metalicznych, ceramicznych, kompozytowych, zabezpieczają je przed destrukcyjnym działaniem warunków panujących w środowiskach eksploatacyjnych, a także nadają gotowym wyrobom odpowiednie walory estetyczne. Płytki okładzinowe reprezentują grupę materiałów ceramicznych, którym powłoki nadają ostateczne parametry użytkowe. Rozróżnia się różne rodzaje powłok stosowanych bezpośrednio na pokrycie czerepu. Jednym z nich są angoby, czyli ceramiczne powłoki podkładowe, najczęściej będące podłożem do nakładania na nie szkliwa. Mają one zastosowanie przy pokrywaniu płytek okładzinowych, wyrobów porcelanowych, garncarskich i kafli. Angobowaniu poddaje się również wyroby budowlane, np. dachówki. Dzięki zastosowanemu pokryciu nadany zostaje odpowiedni kolor oraz uzyskuje się dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi. Angoby odgrywają również istotną rolę użytkową, poprawiając parametry fizykochemiczne wyrobów. Warstwa angoby, która znajduje się pomiędzy szkliwem i czerepem, ułatwia ich dopasowanie się w zakresie współczynników rozszerzalności cieplnej, a dzięki temu minimalizuje, ewentualnie wyklucza powstawanie spękań włoskowatych oraz odprysków na szkliwionych powierzchniach płytek okładzinowych zarówno ściennych, jak i podłogowych. Nieszkliwione, angobowane wyroby ceramiki budowlanej mają lepsze parametry użytkowe, takie jak: przesiąkliwość, odporność na plamienie, zmywalność, ścieralność. To, w jakim stopniu angoby te zabezpieczają wyroby przed czynnikami zewnętrznymi zależy m.in. od stopnia spieczenia. Angoby spieczone mają lepszą wodoszczelność, dzięki zwiększonej zawartości fazy szklistej w strukturze, będącej jednym z głównych czynników zmniejszających porowatość. Dlatego często znajdują zastosowanie jako pokrycia płytek elewacyjnych. W swym składzie surowcowym, obok surowców głównych: kaolinów i glin, angoby mają również surowce stoso[...]

Krystalizacja natryskiwanej plazmowo powłoki hydroksyapatytowej

Czytaj za darmo! »

Do grupy materiałów bioceramicznych zalicza się hydroksyapatyty, które ze względu na szczególne własności znajdują szerokie zastosowania w biotechnologii. Są to związki obecne w układach kostnych organizmów ludzi i zwierząt. W ramach badań na powierzchnię stopu tytanu Ti-6V-4AlELI naniesiono metodą natryskiwania plazmowego hydroksyapatytową powłokę ceramiczną (HA) z różnymi dodatkami modyfik[...]

Wpływ nanokrzemionki na własności ochronnych powłok kompozytowych stosowanych w podwyższonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

W przemyśle farb i lakierów coraz częściej wykorzystuje się nanomateriały i nanotechnologie [1÷4]. W ten sposób można uzyskać poprawę właściwości ochronnych, jak również mechanicznych powłok malarskich. Nanomateriałami stosowanymi w farbach są najczęściej krzemionki, krzemiany, tlenki tytanu, siarczan baru, tlenki glinu lub cyrkonu. Można je stosować w różnego rodzaju spoiwach odpornych na podwyższoną temperaturę zarówno wodnych, jak i rozpuszczalnikowych: akrylowych, poliuretanowych, epoksydowych. Dobre zdyspergowanie nanocząstek w spoiwie jest utrudnione ze względu na ich silnie rozwiniętą powierzchnię i właściwości hydrofilowe, a więc tendencję do tworzenia aglomeratów. Proces ten wymaga dużego nakładu energii koniecznej do rozbicia aglomeratów i uzyskania kompatybilności zdyspergowanych cząstek ze składnikami powłoki. Wprowadzenie nanocząstek do wyrobu lakierniczego ułatwia chemiczna obróbka ich powierzchni. Można ją modyfikować przez zastosowanie obróbki adsorpcyjnej za pomocą powierzchniowo czynnych substancji pomocniczych, dostępnych na rynku albo uzyskiwanych przez strącenie oraz immobilizację polimerów w wyniku ich usieciowania na powierzchni cząstek. materiał i metodyka badań Celem pracy była ocena wpływu dodatku nanokrzemionki na własności hybrydowej powłoki kompozytowej HybridMDP, wykorzystywanej jako zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją płomieniową w zakresie temperatury do 500°C [5, 6]. Farba HybridMDP jest złożona z fosforanowo-chromianowego spoiwa nieorganicznego oraz pigmentu glinowego. Spoiwo to wykazuje doskonałe właściwości w odniesieniu do takich parametrów, jak: odporność na utlenianie do 750°C, przyczepność do podłoży stalowych, powiązaną z jednoczesnym stab[...]

 Strona 1