Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz szyManeka"

Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 1. Addition of raw sodium bicarbonate. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I. Dodatek surowego wodorowęglanu sodu


  Raw NaHCO3 was added to bituminous coal used as solid fuel for combustion in a pilot plant with circulating fluidized bed (0.1 MWt) at 850°C (air flow rate 2.2 m/s). The Na/S mass ratio in the fluid blends was 1-3. the degree of SO2 removal was 93% and of NOx removal 46%. The NH4 salts present in the raw NaHCO3 were decompd. to NH3 and contributed to NOx redn. to N2. Badano proces jednoczesnego zmniejszania zawartości SO2 i NOx w spalinach za pomocą dodatku surowego wodorowęglanu sodu (zawierającego związki amonowe) do węgla kamiennego w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej na stanowisku pilotażowym o mocy 0,1 MWt. Badania polegały na wymieszaniu sorbentu z całą objętością paliwa przy odpowiednio ustalonych stosunkach masowych Na/S=1,2 i 3 oraz wprowadzeniu go bezpośrednio za pomocą podajnika ślimakowego do komory spalania. Temperatura w miejscu prowadzenia paliwa wraz z sorbentem w komorze spalania wynosiła ok. 850°C.Zastosowanie wodorowęglanu sodu w przemysłowych technologiach oczyszczania spalin opiera się głównie na jego wykorzystaniu do redukcji SO2 ze spalin1). Natomiast usuniecie NOx dokonuje się przez wtrysk amoniaku do spalin i redukcję NOx do azotu. Przedstawiono wyniki badań zastosowania surowego wodorowęglanu sodu, zanieczyszczonego związkami amonowymi, do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx ze spalin. Wodorowęglan sodu był dodawany do węgla kamiennego i z nim do komory spalania na stanowisku pilotażowym z cyrkulacyjna warstwą fluidalną. Część doświadczalna Materiały Paliwem był węgiel kamienny z Kopalni Węgla Kamiennego "Ziemowit". Odsiano frakcję ziaren o wielkości poniżej 2 mm, tak że średnia średnica ziaren wynosiła 450 μm. Analiza techniczna i elementarna użytego węgla kamiennego została opublikowana już poprzednio1). Jako materiał warstwy fluidalnej zastosowano obły piasek kwarcowy o ziarnach od 0-630 μm i średniej średnicy ziaren 400 μm. Wodorowęglan sodu pochodził z zakładów Soda Po[...]

 Strona 1