Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDA MICIŃSKA"

Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym i procesie budowlanym

Czytaj za darmo! »

Sposób, w jaki zagospodarowana jest powierzchnia ziemi, ma zasadniczy wpływ zarówno na środowisko naturalne i na jakość i warunki życia ludzi. Planowanie przestrzenne dotyka fundamentów każdej wspólnoty - miasta, regionu, państwa. Dokumenty planistyczne stanowią podstawę wprowadzania ładu przestrzennego i jego integracji z ładem przyrodniczym i społecznym. Jednakże niewłaściwe rozmieszcz[...]

Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym i procesie budowlanym

Czytaj za darmo! »

Kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego są lokalizacja i realizacja przedsięwzięcia. Na etapie lokalizacji na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której wydanie poprzedzone jest sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trybie przewidzianym ustawą Prawo [...]

 Strona 1