Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Ziarno"

Osiągnięcia technologii molekularnych stosowane w analizie żywności

Czytaj za darmo! »

O czipach DNA, mikroprocesorach DNA, genchipach, bioczipach DNA, sondach DNA, płytkach genowych, mikroszeregach DNA itp. mówi się od kilkunastu lat. Wszystkie te nazwy odnoszą się do mikromacierzy DNA opartych na najnowszych naukowych zdobyczach z zakresu genetyki, technik molekularnych, w tym techniki PCR, biochemii, analizy matematycznej, informatyki i statystyki. Mikromacierze DNA służą d[...]

Mleczne produkty fermentowane a poziom cholesterolu

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat badana jest możliwość hipocholesterolemicznego oddziaływania mlecznych produktów fermentowanych i bakterii mlekowych wchodzących w ich skład. W obszernym zbiorze publikacji z tego zakresu istotne miejsce zajmują artykuły prezentujące badania nad możliwością obniżania poziomu cholesterolu w organizmie ludzi w wyniku spożycia mlecznych produktów zawierających bakterie mlekowe. Na[...]

Substancje dodatkowe stosowane w serowarstwie

Czytaj za darmo! »

W mleczarstwie stosuje się różnorodne substancje dodatkowe. Wśród nich można wymienić substancje pomocnicze, np. preparaty koagulujące lub kultury bakteryjne, bez których nie byłaby możliwa produkcja wielu dostępnych na rynku artykułów mleczarskich. Z kolei inne dodatki modyfikują cechy sensoryczne wyrobów lub ich konsystencję. Dodatki te pozwalają rozszerzyć asortyment oferowanych produktów[...]

Substancje dodatkowe w produkcji płynnych produktów mleczarskich

Czytaj za darmo! »

Producenci z powodzeniem stosują różnego rodzaju dodatki funkcjonalne i pomocnicze do wytwarzania wyrobów mleczarskich. W wielu przypadkach bez ich użycia produkcja byłaby niemożliwa. Niektóre dodatki modyfikują smak, zapach, barwę i konsystencję produktów, dzięki czemu są one nie tylko atrakcyjniejsze dla konsumenta, ale także przyczyniają się do zwiększenia oferty rynkowej, m.in. o żywnoś[...]

Masło i jego wykorzystanie w branży ciastkarsko-cukierniczej

Czytaj za darmo! »

Masło, czyli tłuszcz pochodzący z mleka krowiego, znane jest człowiekowi od zarania dziejów. Odkąd człowiek udomowił bydło i zaczął jego hodowlę, mleko i otrzymywane z niego masło znalazło ważne miejsce w diecie. Udokumentowane wzmianki o spożywaniu masła liczą sobie kilka tysięcy lat. Od tysiącleci produkcja masła jest właściwie taka sama, opiera się nadal na procesach mechanicznych, przebieg[...]

Ryż - cenny składnik żywności

Czytaj za darmo! »

Ryż jest jednym z najważniejszych zbóż na świecie i ważnym skrobiowym składnikiem pożywienia ludności krajów podzwrotnikowych i zwrotnikowych, głównie Azji i Afryki Północnej. Obecnie ponad 90% upraw ryżu znajduje się w Azji (Indie, Chiny, Indonezja, Bangladesz, Tajlandia). W Europie ryż uprawia się głównie w północnej części Włoch, w Hiszpanii i południowej Francji. Powierzchnia zasiewów ry[...]

Dodatki w produkcji masła i miksów na bazie tłuszczu mlecznego

Czytaj za darmo! »

Masło jest wyrabiane przez człowieka od tysięcy lat, jednak przedmiotem międzynarodowego obrotu handlowego stało się dopiero w XIV w. W XIX w. powstał pierwszy substytut masła, wówczas bardzo wysoko cenionego pod względem odżywczym i ekonomicznym. Pierwsza receptura margaryny została opracowana w 1869 r. przez francuskiego chemika Hipolita Mege-Mouries [21]. Obecnie na rynku znajduje się w[...]

Ochratoksyna A w żywności

Czytaj za darmo! »

Penicillium nordicum należy do podgatunku Verrucosa, rodzaju Penicillium (pędzlaki), rodziny Trichocomaceae, rzędu Eurotiales, typu Ascomycota (workowce), klasy Ascomycetes (workowce właściwe) [5, 7, 25]. Penicillium nordicum jest stosunkowo niedawno odkrytym gatunkiem pleśni. Po raz pierwszy został opisany przez Dragoniego i Cantoniego w 1979 r. [14]. Ma zdolność do produkcji kropelek gutationu. Gutation są to pojawiające się na czubkach bądź krawędziach liści naczyniowych roślin (np. traw) krople soku. Jak wynika z analiz, w kropelkach gutationu pochodzącego z hodowli Penicillium nordicum na podłożu Czapka mogą znajdować się pewne ilości ochratoksyn A i B. Jak podają Garies i wsp. [9], aż 8 z 11 wyizolowanych Penicillium nordicum z 14-dniowej hodowli w podłożu Czapka produkow[...]

Produkty mleczne z naturalnie zwiększoną zawartością witaminy B12

Czytaj za darmo! »

Produkcja fermentowanych artykułów żywnościowych o podwyższonej zawartości witamin z grupy B wpływa korzystnie na ich wartość handlową, odżywczą i eliminuje potrzebę późniejszej sztucznej fortyfikacji tymi składnikami. Do jednej z podstawowych witamin z grupy B należy witamina B12 - kobalamina. Najważniejszymi formami bioaktywnymi kobalaminy są formy naturalnie występujące w organizmie człowieka: adenozylokobalamina, hydroksykobalamina i metylokobalamina, z czego dwie ostatnie są również formami witaminy B12 dominującymi w mleku. Formą witaminy B12, powszechnie stosowaną w farmaceutyce i wykorzystywaną do wzbogacania żywności, jest pozyskiwana cyjanokobalamina - stabilna i łatwo ulegająca przekształceniu w organizmie człowieka do metylokobalaminy i adenozylokobalaminy. Każda z[...]

Produkty mleczne suplementowane związkami żelaza

Czytaj za darmo! »

Żelazo jest zaliczane do mikroelementów niezbędnych dla organizmu człowieka i spośród tych pierwiastków jest najlepiej poznanym składnikiem pokarmowym. Pełni ono wiele funkcji metabolicznych - w organizmie dorosłego człowieka znajduje się od 3500 do 4500 mg tego pierwiastka. Znajduje się w wielu białkach (np. w hemoglobinie i mioglobinie), w tym w enzymach (w katalazie, peroksydazie i cytochromach). Niedobór żelaza jest uważany za jeden z najpoważniejszych ogólnoświatowych niedoborów żywieniowych i dotyczy ok. 20-30% ludności świata [13, 14]. Do grup ryzyka zalicza się głównie kobiety i małe dzieci. Badania nad poborem żelaza z diety i poziomu żelaza w organizmach młodych Brytyjczyków (4-18 lat) przeprowadzili Thane i wsp. [46]. Niedobory żelaza stwierdzono u 44% dziewczynek (11-18 lat). Natomiast niską zawartość hemoglobiny we krwi stwierdzono u 9% badanych dzieci w wieku 4-6 lat, u chłopców w okresie dojrzewania (11-14 lat) i starszych dziewczynek (15-18 lat). Dobowe zapotrzebowanie człowieka na żelazo jest zmienne i zależy od płci, wieku i stanu organizmu. Dla osób dorosłych norma dobowego zapotrzebowania wynosi od ok. 10-15 mg/dobę (dla mężczyzn) do ok. 18-20 mg (dla kobiet), przy czym w okresie ciąży i karmienia kobiety powinny przyjmować dziennie ok. 30 mg żelaza [1, 7, 30]. Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, że dzieci, dziewczęta i kobiety nie spożywają wystarczającej ilości żelaza [14]. Popyt na żelazo może być zwiększony przez utratę krwi i szybki wzrost organizmu (np. u niemowląt, młodzieży, podczas miesiączkowania i w czasie ciąży). Niedobór żelaza może objawiać się zmęczeniem, zadyszką, zmniejszeniem wydajności fizycznej, problemami w uczeniu się dzieci, a także może zwiększyć prawdopodobieństwo infekcji [49]. Żelazo wchłaniane jest w dwunastnicy i jelicie cienkim w postaci jonów żelazawych Fe2+, a więc jony żelazowe Fe3+ muszą być wcześniej zredukowane do tej postaci, w czym udział bierze kwas solny (skł[...]

 Strona 1  Następna strona »