Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA PROKURAT"

Zastosowanie zmodyfikowanego procesu Fentona do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Czytaj za darmo! »

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych oczyszczano w zmodyfikowanym procesie Fentona, obejmującym: zakwaszenie do pH 3, oddzielenie wytrąconego osadu związków humusowych, reakcję Fentona i końcową neutralizację/ koagulację. Wartość ChZT została zmniejszona o 80%, a więc w większym stopniu niż w procesach O3/H2O2 i H2O2/UV. Małe dawki H2O2/Fe(II) i czas reakcji 15-30 min pozwoliły na zm[...]

 Strona 1