Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Tomaszewska"

Weź urlop ojcze


  Starzejące się społeczeństwo, jeden z najniższych przyrostów naturalnych w Europie, brak równości płci oraz nie najlepsza polityka społeczna, to obraz współczesnej Polski. Pora rozwiązać te sprawy, stanowiące zagadnienia kluczowe nie tylko dla polskich rodzin, ale także dla gospodarki państwa.Na rynku pracy potrzebne są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ponieważ praca zawodowa to podstawa budowania dobrobytu. Ani kobiety, ani mężczyźni nie chcą wybierać między życiem zawodowym a rodziną. Pragną łączyć jedno z drugim, odnaleźć jakąś równowagę - tak rozpoczął swoje wystąpienie Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce, otwierając konferencję (Nie) Równość Płci. Ile To Kosztuje?, którą zorganizowały Ambasada Szwecji, Instytut Spraw Publicznych i Instytut Szwedzki. Kob ieta i dob rob yt Szwedzkie wzorce nie są oczywiście w pełni możliwe do zastosowania u nas, jesteśmy bowiem znacznie biedniejszym i bardziej konserwatywnym krajem. Niemniej nie potrzeba wielkich nakładów finansowych, by powoli zmieniać mentalność Polaków. Uprzytamniać, że równość płci to korzyść dla gospodarki, co podkreśla nie tylko Unia Europejska, ale również stanowi[...]

Kobieto, do władzy!

Czytaj za darmo! »

"Gender mainstreaming" - Wikipedia rozszyfrowuje to tajemniczo brzmiące pojęcie jako strategię polityczną na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, polegającą na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki.Śladowa obecność kobiet w polityce, szczególnie na wyższych stanowiskach, powoduje, że co najmniej połowa społeczeństwa nie ma wpływu na podejmowanie decyzji dotyczących całego kraju. Taka sytuacja panuje we wszystkich krajach postkomunistycznych. Co zrobić, by to się zmieniło? Temu zagadnieniu poświecona była międzynarodowa konferencja "(Nie)obecność kobiet w polityce - czy wspólna strategia dla Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwa?". Wzięły w niej udział przede wszystkim kobiety. Związane z polityką, aktywistki i naukowcy - socjolożki z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Obecni byli również przedstawiciele organizatorów, Fundacji Friedricha Eberta (Knut Dethl[...]

Polska ma twarz kobiety


  Tematy związane z kobietami stają się modne. Nie ma to jednak nic wspólnego z "modą", stylistyką, seksem etc., tylko z coraz większym udziałem Polek w życiu kraju - w gospodarce, promocji, w rządzeniu. Powstają stowarzyszenia i firmy wspierające oraz promujące kobiety w biznesie (np. Sukces Pisany Szminką). Regularnie odbywają się konferencje poświecone roli kobiet w życiu publicznym, debaty, m.in. współorganizowane przez fundację "Teraz Polska", kongresy, takie jak np. Polish Buisnesswoman Congress (marzec, Warszawa), czy VI Kongres Kobiet. W tym roku regionalne Kongresy Kobiet we wszystkich dużych miastach organizują spotkania pod hasłem "Czas na Kobiety 2014".Pięć pań w randze podsekretarza stanu, odpowiedzialnych za promocję gospodarki, sportu i turystyki, kultury, rolnictwa i rozwoju wsi oraz dyplomacji, opowiedziało uczestnikom debaty W jedności siła, o swojej pracy na rzecz promowania Polski - dotychczasowej i planowanej na kolejny okres finansowania (2014-2020). Za największe sukcesy promocyjne Polski wszystkie zgodnie uznały Prezydencję Polski w UE, Euro 2012, Polską Prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej oraz Rok Chopinowski. Wszystko doskonale się udało dzięki współp[...]

Ryba z niebieskim certyfikatem DOI:


  Czy wystarczy ryb dla przyszłych pokoleń? Obserwując oceany pokryte pływającymi śmieciami, wyciekającym paliwem z tankowców czy skażeniem substancjami radioaktywnymi mamy już nie tylko wątpliwości, ale pewność. To wiadomości, które bulwersują i, jak większość osób myśli, drastycznie wpływają na zmniejszającą się liczbę ryb. Prawda jest gorsza. Przez stulecia ludziom wydawało się, że morza i oceany stanową niewyczerpane źródło ryb i owoców morza, ale to nie bajkowa "bułka odrostka". Najnowszy Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazuje, że ludzie na świecie jedzą coraz więcej ryb i owoców morza. Tempo wzrostu światowej konsumpcji tych produktów przewyższa już tempo wzrostu liczby ludzi na świecie. Ryb i owoców morza nie starczy, jeśli nie wprowadzi się połowów zrównoważonych ( rybołówstwa zrównoważonego). To już nie tylko kwestia ekologii, ale problem dotyczący wyeliminowania głodu i zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do ważnego źródła białka. Co dziewiąta osoba na świecie cierpi z niedożywienia, czyli 795 mln ludzi. Ryby i owoce morza stanowią ważne źródło białka dla ponad 3 miliardów ludzi, a zapewniają byt prawie 60 milionom ludzi związanych z ryboł[...]

 Strona 1