Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Viktor OTENKO"

Zastosowanie technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów w nowoczesnych układach reograficznych DOI:10.15199/48.2019.11.54

Czytaj za darmo! »

Reografia (ang. Rheography) jest bardzo ważną nieinwazyjną diagnostyczną metodą badań układu sercowo-naczyniowego oraz oceny stanu ukrwienia tkanek [1,2]. Fizyczną podstawą tej metody jest pomiar zmian impedancji elektrycznej pewnego obszaru ciała spowodowanego pulsacjami przepływu krwi. Zarejestrowana krzywa, nazywana reogramem, zawiera cenne informacje o stanie układu sercowo-naczyniowego. Początki badań w dziedzinie reografii sięgają jeszcze połowy ubiegłego wieku [3,4]. Potencjał metody reograficznej wprost zależy od wsparcia aparaturowego, czyli parametrów technicznych, eksploatacyjnych i ergonomicznych reografów. Z uwagi na to aktualnym jest poszukiwanie nowych rozwiązań w budowie toru pomiarowego reografów z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych komponentów, zwłaszcza urządzeń cyfrowego przetwarzania sygnałów. Stan wiedzy i zadania badawcze Sposób budowy toru pomiarowego reografu ma znaczący wpływ na wiarygodność wyników badań reograficznych. Zazwyczaj w nowoczesnych reografach jest wykorzystywany tzw. tetrapolarny prądowy układ 4 elektrod. Za pomocą dwóch elektrod aplikacyjnych podłączane jest źródło prądu zmiennego, a za pomocą dwóch elektrod odbiorczych (znajdujących się pomiędzy elektrodami aplikacyjnymi) mierzona jest różnica potencjałów, która jest proporcjonalna do impedancji badanego organu czy kończyny pacjenta. Zaletami schematu tetrapolarnego jest wyeliminowanie pasożytniczego wpływu impedancji kontaktowej (styk elektrody i tkanki) oraz bardziej równomierny rozkład gęstości prądu przy odpowiednim oddaleniu od siebie elektrod aplikacyjnej i odbiorczej [1,5,6]. Zmienny składnik impedancji mierzonej ΔZ, który jest spowodowany przez pulsację przepływu krwi, stanowi 0,05- 0,1% tzw. impedancji bazowej ZO badanego obszaru ciała bez uwzględnienia pulsacji krwi, a jego zakres wynosi jedynie 0,05-0,5 Ω. Podstawę modelu matematycznego, opisującego relację pomiędzy zmianą impedancji ΔZ a wywołaną [...]

 Strona 1