Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ STOŁECK"

Dezaktywacja niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w złożu przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę przebiegu dezaktywacji niklowego katalizatora uwodornienia benzenu podczas kilkuletniej pracy w reaktorze przemysłowym. Posługując się matematycznym modelem reaktora na podstawie materiałowych bilansów i zmierzonych profili temperatury, obliczono zmianę aktywności katalizatora wzdłuż złoża podczas całej eksploatacji. Obliczono także profile temperatury odpowiadające dezaktywacji katalizatora jedynie na drodze zatrucia siarką. Stwierdzono, że samo zatrucie siarką nie tłumaczy charakteru zmian aktywności w czasie długotrwałej pracy katalizatora. Com. Ni catalyst used for hydrogenation of PhH to cyclohexane under industrial conditions was monitored for several years to det. the decrease of its catalytic activity the bed length along. The results were com[...]

 Strona 1