Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Klara Kantorowicz"

Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym DOI:10.15199/33.2018.12.14


  okolicachWar- 1) PolitechnikaWarszawska;Wydział Architektury *) Adres do korespondencji: krzysztof.rudzki@pw.edu.pl Streszczenie.Wartykule wykonano analizę wpływu zastosowania paneli fotowoltaicznych w przykładowym drewnianym budynku zabytkowym. Analiza uwzględnia potencjał redukcji zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i energię końcową. Analizując wpływ zastosowania instalacji PVna wskaźnik zapotrzebowania budynku na EK i EP, uwzględniono wariant z bieżącym zużyciem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje PV oraz wariant częściowego magazynowania wyprodukowanej energiiwsieci elektroenergetycznej.Wykonana analiza doprowadziła do wniosku, że uwzględnienie wpływumagazynowania części energii elektrycznej w sieci, w obliczaniu zapotrzebowania budynku na energię, skutkuje znacznym zmniejszeniem wskaźników EK i EP oraz powoduje, że spełnienie wymagań WT2017 iWT2021 staje sięmożliwe w przypadku budynkówzabytkowych, w których wykonanie termomodernizacji mogłoby skutkować zatraceniem ich wartości zabytkowych. Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna budynku; budynek zabytkowy; instalacja PV; wskaźnik energii końcowej, wskaźnik energii pierwotnej. Abstract. This article contains the analysis of the impact of using photovoltaic panels in a sample landmarkedwooden building. The analysis takes under consideration the potential for reducing primary and final energy building demand indicator. In the analysis of the impact of using a PV system on primary and final energy building demand indicator, a variant with using PVgenerated power as it is produced, and also that of storing part of the produced energy in the power grid, are taken into account. The performed analysis resulted in the conclusion that taking into account the impact of storing part of power in the grid while calculating buildi[...]

 Strona 1