Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN BRONICKI"

ANALIZA PRZEMYSŁOWYCH WARUNKÓW HOMOGENIZACJI OKRESOWEJ WLEWKÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Tematem opracowania jest niejednorodność nagrzewania i wyżarzania podczas homogenizacji okresowej wlewków w wa-runkach przemysłowych. Przeprowadzona analiza przebiegu nagrzewania i wygrzewania podczas homogenizacji wlewków ze stopu aluminium serii 7xxx, pozwoliła na opracowanie nowych warunków homogenizacji. Zaprezentowano możliwość zmniejszenia niejednorodności rozkładu temperatury we wsadzie pop[...]

ZASTOSOWANIE PROCESU PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ, METODĄ WYCISKANIA NA GORĄCO, W CELU PPRAWY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU MAGNEZU AZ91

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu przeróbki plastycznej na zmiany właściwości mechanicznych (w temperaturze otoczenia) - stopu magnezu AZ91 (MgAl9Zn1) oraz odniesienie ich do stanu lanego (w tym po obróbce cieplnej).Prezentowany artykuł stanowi fragment pracy, która dotyczyła badań właściwości stopu AZ91 w zależności od zasto-wanej technologii jego przetworzenia.[...]

 Strona 1