Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Trzaska"

Cationic bituminous emulsions. Properties of recovered and stabilized binders Kationowe emulsje asfaltowe. Właściwości lepiszczy odzyskanych i stabilizowanych DOI:10.12916/przemchem.2014.1901


  A com. bitumen and 2 binders recovered from com. bitumen emulsions by evapn. and optional stabilization were studied for penetration, softening and brittle temps., elastic recovery and cohesion by std. methods. The recovered binders showed lower penetration and higher softening temp. than the origin bitumens. Przedstawiono rodzaje krajowych kationowych emulsji asfaltowych przeznaczonych do różnych zastosowań oraz sposób ich oznaczania. Zaprezentowano wyniki badań dla dwóch asfaltów stosowanych do wytworzenia przemysłowych partii kationowych emulsji asfaltowych oraz lepiszczy wydzielonych z tych emulsji: odzyskanego metodą odparowania i stabilizowanego po odzyskaniu metodą odparowania. Badano penetrację, temperaturę mięknienia i łamliwości, nawrót sprężysty oraz kohezję, stosując standardowe metody. Odzyskane lepiszcza charakteryzują się mniejszą penetracją i wyższą temperaturą mięknienia niż oryginalne asfalty. Kationowe emulsje asfaltowe są jednym z podstawowych rodzajów lepiszczy asfaltowych przeznaczonych do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych utwardzonych powierzchni. Ich właściwości zależą od rodzaju i zawartości zastosowanego asfaltu, rodzaju i ilości użytego emulgatora oraz wprowadzonych dodatków i modyfikatorów. Jednym z obszarów zastosowania emulsji asfaltowych są roboty utrzymaniowe, do których zalicza się naprawy cząstkowe, powierzchniowe utrwalanie oraz cienkie i ultracienkie warstwy na zimno (slurry seals i micro surfacing). Przy budowie nowych dróg emulsje asfaltowe stosowane są najczęściej do złączania warstw konstrukcji nawierzchni1, 2). System klasyfikacji oraz określenie klas emulsji asfaltowych dla poszczególnych ich właściwości wprowadzono w normie3). Pierwsze jej wydanie Komitet Techniczny CEN/TC 336 Bituminous binders zatwierdził w maju 2005 r. Opracowana została na podstawie mandatu M/124 Drogowe materiały budowlane, udzielonego Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) przez Komisję E[...]

 Strona 1