Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Cichoński"

Cementowe podkłady podłogowe wykończone wykładzinami PVC w obiektach medycznych DOI:


  Zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 13318 [4], podkład podłogowy to warstwa (lub warstwy) z materiałów podkładowych wykonana(-e) na budowie bezpośrednio na podłożu, związana(-e) z nim, lub niezwiązana(-e), siłami przyczepności lub ułożona(-e) na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania określonego poziomu, ułożenia posadzki lub stanowienia posadzki. Ze względu na przeznaczenie oraz zróżnicowany zakres prowadzonej działalności, obiekty medyczne wymagają stosowania specjalnych rozwiązańmateriałowych i technologicznych.Wzdecydowanej większości realizowanych podłóg w takich obiektach przeważają podłogi pływające, zwane popularnie jastrychami pływającymi, czyli podkłady cementowe układane na warstwach izolacyjnych (rysunek 1). Wynika to z wielu względów, m.in. dotrzymania wymagań akustycznych.Wykończenie podkładów cementowych wykładzinami PVC pozwala uzyskać posadzkę spełniającą rygorystyczne wymagania dotyczące zachowania czystości w obiektach budownictwa medycznego. Innymi parametrami charakteryzującymi ten typ wykończenia podłogi są funkcjonalność i trwałość, które w dużym stopniu zależą od: ● rodzaju podłoża z uwzględnieniem zastosowanej hydroizolacji; ● rodzajuwarstwy termoizolacyjnej łączonej zazwyczaj z warstwą akustyczną; ● warstwy poślizgowe z folii (0,2mm); ● zbrojenia siatkami i włóknami polipropylenowymi (PP); ● podkładu cementowego (z ogrzewaniem lub bez), na którym układana jest wykładzina PVC. Posadzki z wykładzin PVC powinny byćwykonywane na gładkimpodkładzie, gdyż wszelkie jego nierówności i najmniejsze wady, jak zapadliny (fotografia 1), pęknięcia (fotografia 2), klawiszowanie itp. będą widoczne na powierzchni wykładziny PVC. Konieczna jest wtedy naprawa podkładu polegająca na skutecznym usunięciu przyczyny powstania wady. Przy wadliwie zaprojektowanym i wykonanym podkładz[...]

 Strona 1