Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA GABRUŚ"

Badania foulingu w procesie mikrofiltracji roztworów drożdży z zastosowaniem membran ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań mikrofiltracji zawiesin drożdży z zastosowaniem płukania wstecznego i bez. Analizowano wpływ parametrów procesowych na zmniejszenie foulingu membrany i zwiększenie wydajności procesu przy zastosowaniu obu technik mikrofiltracji. The aq. suspension of Saccharomyces cerevisiae (yeast concn. 550 mg/kg) was microfiltered through a com. ceramic TiO2/Al2O3 membrane (cu[...]

Elektrotermiczna zmiennotemperaturowa adsorpcja. Szansa na efektywne odzyskiwanie lotnych związków organicznych z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury na temat adsorpcyjnego odzyskiwania par lotnych związków organicznych z gazów odlotowych. Przedstawiono kierunki badań nad możliwością wykorzystania metody bezpośredniego ogrzewania rezystancyjnego w cyklicznych procesach ETSA. Omówiono wyniki badań własnych nad procesem ETSA prowadzonym na formowanych węglach aktywnych. A review, with 33 refs, of novel metho[...]

 Strona 1