Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW CHALFEN"

Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych na podstawie pomiarów jakości wody w kilku punktach obserwacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono matematyczny model przeznaczony do rozwiązywania zagadnienia identyfikacji nieznanego źródła emisji zanieczyszczeń chemicznych do wód gruntowych na podstawie pomiarów stężeń wybranych substancji w wodach podziemnych w kilku punktach kontrolnych. Do opisu zjawiska migracji zanieczyszczeń w strefie pełnego nasycenia zastosowano dwuwymiarowe, płaskie w planie, niestacjonarne rów[...]

 Strona 1