Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ ZIELIŃSKI"

Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego adsorpcji zmiennociśnieniowej

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Wykonano eksperymenty w skali laboratoryjnej prowadząc cykle adsorpcyjno-desorpcyjne w kolejności: adsorpcja, desorpcja próżniowa i płukanie. Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano symulacji cyfrowej procesu. Osiągnięto dobrą zgodność wyników doświadczalnych i modelowych. Biotechnol. EtOH (water cont[...]

 Strona 1